แบบสอบถามความต้องการและความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
คำชี้แจง :
แบบสอบถามชุดนี้ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจและความต้องการของผู้รับบริการต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น คำตอบของท่านทุกคำตอบจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น จึงขอความกรุณาตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและขอรับรองว่าคำตอบของท่านจะเป็นความลับ
แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 การเข้าถึงผลงาน/งานบริการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
ความต้องการต่อผลงาน/บริการของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
ส่วนที่ 3 ความต้องการของผู้รับบริการต่อสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ
ส่วนที่ 1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ *
1.2 อายุ
Clear selection
1.3 ระดับการศึกษา *
1.4 ประสบการณ์ในการทำงาน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy