แบบความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์
คำอธิบาย : สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อประเมินสื่อการเรียนรู้ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ของสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปในครั้งต่อไป ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่าน และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
โปรดเลือกช่องคำตอบ ตามความเป็นจริงหรือใกล้เคียงกับความคิดเห็นของท่านให้มากที่สุด
1.เพศ
2.อายุ
3.ระดับการศึกษา
4.สถานะ
5.คณะ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms