แบบวิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ปีการศึกษา 2561
ลักษณะบุคลิกภาพของผู้เรียนตามแนวคิดของแอนโทนี่ เอฟ กราชา และไรช์แมน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
วัตถุประสงค์การวิเคราะห์ผู้เรียน
1) เพื่อศึกษา วิเคราะห์ แยกแยะเกี่ยวกับความพร้อมของผู้เรียนในแต่ละด้านเป็นรายบุคคล
2) เพื่อให้ครูผู้สอนรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล และหาทางช่วยเหลือผู้เรียนที่มีข้อบกพร่องให้มีความพร้อมที่ดีขึ้น
3) เพื่อให้ผู้สอนได้จัดเตรียมการสอน สื่อ หรือนวัตกรรม สำหรับดำเนินการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนได้สอดคล้องเหมาะสม ตรงตามความต้องการของผู้เรียน มากยิ่งขึ้นไม่มีชื่อ
ระดับชั้น *
คลิกเลือกระดับชั้นของตนเอง
ห้อง *
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-นามสกุล *
ใส่ชื่อนามสกุลของตนเองให้ชัดเจน
เลขที่ *
สถานภาพบิดา-มารดา *
ที่พักของนักเรียน *
อาชีพผู้ปกครอง *
ข้อมูลด้านการศึกษา *
ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านการศึกษา เกรดเฉลี่ย ภาคเรียนที่ 2 ปี 2560
น้ำหนัก *
ตอนที่ 3 ข้อมูลด้านพัฒนาการด้านต่างๆ
**ใช้ภาพด้านล่างนี้ประกอบการพิจารณาเกณฑ์น้ำหนักส่วนสูง
กราฟแสดงน้ำหนักหนักส่วนสูงของเพศชาย
กราฟแสดงน้ำหนักหนักส่วนสูงของ เพศหญิง
สายตา *
สุขภาพ/โรคประจำตัว *
กลุ่มวิชาที่ชอบ *
ตอนที่ 4 ข้อมูลด้านความสนใจและความสามารถพิเศษ
ความสามารถพิเศษ *
มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว *
ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ *
อาชีพที่ใฝ่ฝัน *
การศึกษา *
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy