Záväzná prihláška – OBJEDNÁVKA

na <b>WORKSHOP pracovníkov cestnej databanky so správcami cestných komunikácií</b>

Termín konania: 23. – 26. október 2012
Miesto konania: TÁLE, Hotel STUPKA

Pozvánky s programom na
http://www.kongres-studio.sk/inpage/workshopy-cdck-2012/

V prípade, že nemôžete alebo nechcete vyplniť túto elektronickú prihlášku, pošlite prosím na adresu organizačného garanta konferencie poštou, faxom alebo prostredníctvom e-mailu tlačenú verziu prihlášky, ktorú nájdete tiež na vyššie uvedenej adrese.

<b>Uzávierka záväzných prihlášok: 16. október 2012</b>

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Ubytovanie

  Hotel STUPKA, 2-posteľové izby. V prípade, že máte spolubývajúceho uveďte prosím jeho meno do poľa "Iné", inak Vám bude doplnený spolubývajúci (rovnakého pohlavia) zo zoznamu účastníkov. Ubytovanie je v cene účastníckeho poplatku.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  DODÁVATEĽ

  Kongres STUDIO, spol. s r.o. Hálova 5, 851 01 Bratislava Slovenská republika IČO: 45 384 851, IČ DPH: SK2022967771 -------------------------- VS1: 07121, VS2: 07122, VS3: 07123 KS: 0308 Bankové spojenie pre úhradu: Tatrabanka, a.s., Bratislava č. účtu: 292 7831 976/ 1100 IBAN: SK56 1100 0000 0029 2783 1976 SWIFT: TATR SK BX -------------------------- UPOZORNENIE PRE PLATBU PROSTREDNÍCTVOM BANKOVÉHO PREVODU Pre správne vystavenie daňového dokladu je nutné do údajov o platbe (v kolónke správa pre prijímateľa, účel platby, atď.) presne uviesť: priezvisko účastníka (-ov) – skratka názvu objednávateľa. Daňový doklad bude účastníkom vydaný pri registrácii, alebo zaslaný poštou na adresu objednávateľa.