Справка формуляр за училища
Справката следва да бъде попълнена от директорите на училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие в срок до 13.00 часа на 21. 07. 2017г. /петък/
код по НЕИСПУО *
Your answer
образователна институция *
Your answer
населено място *
Your answer
Брой специалисти, назначени в училището за предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в образователната институция *
Your answer
От общия брой специалисти, назначени в училището: брой ресурсни учители, назначени в училището *
Your answer
От общия брой специалисти, назначени в училището: брой психолози, назначени в училището *
Your answer
От общия брой специалисти, назначени в училището: брой логопеди, назначени в училището *
Your answer
От общия брой специалисти, назначени в училището: брой слухово - речеви рехабилитатори, назначени в училището *
Your answer
От общия брой специалисти, назначени в училището: брой педагози на зрително затруднени деца, назначени в училището
Your answer
Брой деца в помощни училища *
Your answer
Брой деца в специални училища
Your answer
Брой организирани и проведени квалификационни дейности за педагогическите специалисти за работа с деца и ученици със СОП *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms