Dotazník sociální podnikání – vzdělávání a absorpční kapacita

Regionální centrum podpory sociálního podnikání připravuje nabídku vzdělávacích modulů. Toto dotazníkové šetření má za cíl zjistit potřeby zainteresovaných subjektů v regionu. Dle nich pak budou postupně organizovány jednotlivé vzdělávací moduly, případně budou doplněna další témata. Dalším cílem tohoto šetření je zjistit absorpční kapacitu regionu v oblasti sociálního podnikání ve vazbě na dotační možnosti a další aktivity Regionálního centra podpory sociálního podnikání.

Vzhledem k omezené kapacitě jednotlivých vzdělávacích modulů budou upřednostněni ti zájemci, kteří jsou aktivní v oblasti sociálního podnikání a ti, kteří plánují nebo již mají do určité míry zpracován záměr týkající se sociálního podnikání.

    This is a required question
    This is a required question