รับสมัครบุคคลเข้าฝึกอบรมในสาขาการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (30 ชั่วโมง) อบรมวันที่ 27-31 มีนาคม 2564
ปิดรับสมัคร เนื่องจากมีผู้สมัครเข้ามาครบตามจำนวนที่กำหนดแล้ว
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy