เปิดรับผู้ต้องการมีสถานีอัดประจุไฟฟ้า PEA VOLTA
โครงการดังกล่าวปิดรับสมัครแล้ว PEA ขอขอบคุณท่านที่ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วม

ทีมงาน PEA จะทำการพิจารณาคัดเลือกสถานที่ที่เหมาะสมและเป็นไปตามเงื่อนไขของ PEA
และประสานงานท่านผ่านทาง Email ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2565
โดยผลการพิจารณาคัดเลือกของ PEA ถือเป็นที่สิ้นสุด
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy