สมัครสมาชิกผู้ให้ข้อมูลระบบสารสนเทศกำแพงเพชรศึกษา
ระบบสารสนเทศกำแพงเพชรศึกษารับผิดชอบโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร มีความประสงค์ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรได้มีส่วนร่วมในการเป็นผู้สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมต่าง ๆ ของจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศต่อไปในอนาคต ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบข้อมูลจึงขอความร่วมมือบุคลากรที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกผู้ให้ข้อมูลระบบสารสนเทศกำแพงเพชรศึกษานี้ เพื่อแสดงความสนใจหรือความประสงค์ในการทำงานสำรวจข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งในอนาคตทางสำนักศิลปะฯ จะได้ใช้ข้อมูลสมาชิกนี้ในการติดต่อกับท่านสมาชิกเพื่อประโยชน์ของระบบสารสนเทศกำแพงเพชรศึกษาและท่านสมาชิกเอง

* ทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอรับรองว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคล และจะถูกเก็บเป็นความลับ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

Email address *
คำนำหน้า *
ชื่อ *
นามสกุล *
ตำแหน่ง *
ตำแหน่งทางวิชาการ
สังกัด *
โปรแกรมวิชา
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ *
ประเด็นที่สมาชิกสนใจต้องการศึกษา สำรวจ เก็บข้อมูล ในอนาคต (เลือกได้มากกว่า 1 ประเด็น) *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms