ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน
1. ชื่อ-สกุล ผู้แจ้ง
Your answer
2. ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
Your answer
3.ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน (รายละเอียด) *
Your answer
โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน
ช่องทางรับข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียน ดังนี้
- ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ จำนวน 3 ตู้ (หน้าตึกบำบัดยา, หน้าตึกฟื้นฟูสมรรถภาพ, หน้าตึกผู้ป่วยนอก)
- ติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ชั้น 2 ตึกผู้ป่วยนอก)
- ทางไปรษณีย์ ที่อยู่โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน 335 หมู่ 12 ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58000
- ทางโทรศัพท์ 0 5361 3051-5 โทรสาร 0 5361 3052
- ช่องทางพิเศษถึงผู้อำนวยการ (สำนักงานอำนวยการ ชั้น 2 ตึกถอนพิษยา, E-mail:med4407141@hotmail.com)
- Web site (http://www.tmh.go.th)
ขอบคุณสำหรับข้อมูลของท่าน เพื่อปรับปรุงคุณภาพบริการโรงพยาบาลต่อไป
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms