Đăng ký Tham gia | Registration Form
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Sự kiện Kết nối nhằm Thúc đẩy Phát triển Thị trường Than sinh học tại Việt Nam | A Networking Event to Enable the Development of the Biochar Market in Vietnam
Thời gian: 8h00-12h00, ngày 16 tháng 9 năm 2022 (Thứ Sáu)
Ngôn ngữ: Tiếng Việt / Tiếng Anh
Mục tiêu: Nhằm kết nối các bên hữu quan hoạt động trong lĩnh vực than sinh học và trao đổi về các khoảng trống và nhu cầu chính của ngành. Sự kiện là bước đệm cho việc định hình và phát triển một diễn đàn cấp quốc gia về than sinh học, qua đó cho phép tất cả các bên liên quan cùng chia sẻ và trao đổi thông tin; tương tác, hợp tác, hỗ trợ thúc đẩy nghiên cứu; sản xuất, kinh doanh và ứng dụng công nghệ nhiệt phân và than sinh học tại Việt Nam.

Time:  8h00-12h00, 16 September, 2022 (Friday)
Language: Vietnamese / English
Objective: To bring all relevant biochar stakeholders together to network and discuss the key gaps and needs of the sector. The broader objective is that this event is the first step and will lead to the development a national platform on biochar which allows all stakeholders to share and exchange ideas; interact, collaborate, support to promote research; and manufacture, sell and utilize biochar and pyrolysis technology in Vietnam
Cán bộ liên hệ | Contact Point
Ms. Đỗ Thị Dịu - Trung tâm Sản xuất sạch hơn Việt Nam, Email: diu.dt@vncpc.org; Tel.: 02438684849 (ext.33) or Mobile: 0344864692
Mr. Hannes Zellweger - Trưởng nhóm thực hiện Dự án, Email: hannes.zellweger@consultdss.com; Mobile: +41765895859
Họ và Tên | Full name *
Xưng danh | Title
*
Chức danh | Position
*
Đơn vị công tác | Organization
*
Địa chỉ đơn vị | Organization address
*
Số điện thoại di động | Mobile number *
Các hoạt động của đơn vị liên quan tới than sinh học  | Organization's activities related to biochar *
Quý vị ăn trưa sau hội thảo | Lunch
*
Mong muốn khi tham gia Hộ thảo | Area of interest when participate the workshop
Cám ơn Quý vị đã đăng ký tham dự Sự kiện. Hẹn gặp Quý vị tại Hội thảo! | Thank you for registration, see you in the workshop! 
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of VNCPC. Report Abuse