แบบสอบถามข้อมูลผู้อำนวยการโรงเรียน สังกัด สพป.กำแพงเพชร เขต 1
คำชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้เป็นแบบจัดเก็บข้อมูลของผู้อำนวยการโรงเรียนแบบออนไลน์ ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย กรอกข้อมูลลงในช่องว่างที่กำหนดให้ให้ครบถ้วน เพื่อนำข้อมูลที่ได้ส่งต่อ สพฐ. เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในองค์กร โดยใช้แอพลิเคชั่น G-Chat และห้ามแจ้ง Password อีเมล์ของท่านมากับแบบสอบถามนี้เด็ดขาด
คำหน้าชื่อ *
ตัวอย่าง : นาย, นาง, นางสาว, ว่าที่....
Your answer
ชื่อ-สกุล *
ตัวอย่าง : ไพฑูรย์ มะณู
Your answer
email *
(1) อีเมล์ต้องใช้ได้จริงในปัจจุบัน (2) ต้องลงท้ายด้วย .go.th เท่านั้น เช่น paitoon1203@obecmail.obec.go.th (3) หากโรงเรียนใดที่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาว่าง ให้สำรวจชื่อ สกุล อีเมล์ ของผู้รักษาการ (4) ถ้าผู้บริหารสถานศึกษายังไม่มีอีเมล์ที่ลงท้ายด้วย .go.th ตามตัวอย่างข้างต้น ให้สมัครขอใช้ obecmail ของ สพฐ. (5) สมัครใช้คลิกตามลิงค์นี่ได้เลย http://register.obecmail.obec.go.th/app2/default.aspx
Your answer
โรงเรียน *
ตัวอย่าง : บ้านชัยภูมิ
Your answer
รหัสโรงเรียน *
ใช้รหัส smiss code 8 หลัก เป็นตัวเลขอารบิกเท่านั้น
Your answer
หมายเลขโทรศัพท์ *
หมายเลขโทรศัพท์ของผู้อำนวยการโรงเรียนที่สามารถติดต่อได้สะดวกที่สุด เป็นตัวเลขอารบิกเท่านั้น ห้ามเว้นวรรคและขีดคั่น
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of หน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms