ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพบัญชี สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 4
** ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ **

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561
เวลา 08.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมมงคลอาภา ชั้น3 อาคารมงคลอาภา
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560
สอบถามรายละเอียดได้ที่
อาจารย์นิพล แก่นโกมล 095-365-0035
อาจารย์ธนกร ชุ้นตระกูล 095-149-3626

หมายเหตุ : หากมีการเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน
โปรดแจ้งภายในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
1. ระดับอุดมศึกษา : นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ทั่วประเทศ
2. ระดับอาชีวศึกษา : นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ที่กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั่วประเทศ

**สามารถส่งผู้เข้าร่วมแข่งขันได้สถาบันการศึกษาละไม่เกิน 2 ทีม ทีมละ 2 คน ต่อระดับการศึกษา
และสามารถส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันได้ทั้ง 2 ระดับการศึกษา

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms