Spoločné sekcie a komisie SAS pri SAV a SZA
Spoločné sekcie a komisie sú dobrovoľné zoskupenia členov SAS pri SAV a SZA, ktorých spája spoločný záujem o danú problematiku. Vznikajú, pracujú a prípadne zanikajú na základe záujmu ich členov o spoločnú odbornú, vzdelávaciu alebo popularizačnú činnosť.

Na základe stávajúcich sekcií a komisií SAS pri SAV, ako aj predbežného záujmu sme pripravili návrh zoznamu nových spoločných sekcií a komisií SAS pri SAV a SZA. Keďže však ide predovšetkým o záujem členov našich spoločností, chceme Vás poprosiť o vyjadrenie Vášho záujmu o členstvo v niektorých z navrhovaných komisií alebo sekcií, prípadne o Vaše návrhy na vznik ďalších spoločných sekcií a komisií. Rovnako môžete navrhnúť aj členov vedenia týchto sekcií a komisií, ktoré si volia členovia príslušnej sekcie alebo komisie.

Viac detailov o spoločných sekciách a komisiách možno nájsť v Organizačnom a rokovacom poriadku SAS pri SAV (https://sas.astro.sk/wp-content/uploads/2021/03/Organizacny_poriadok_SASpriSAV-2021.pdf).

Vopred ďakujeme za vyjadrenie Vášho záujmu.
Email address *
Meno a priezvisko: *
Člen: *
Required
Mám záujem podieľať sa na činnosti v spoločných sekciách alebo komisiách SAS pri SAV a SZA:
Navrhujem vytvorenie novej sekcie alebo komisie (uveďte názov a stručný popis zamerania jej činnosti):
Som ochotný/-á podieľať sa na vedení sekcie alebo komisie (uveďte názov):
Do vedenia sekcie alebo komisie navrhujem (uveďte meno a priezvisko, názov sekcie alebo komisie):
Ďalšie návrhy a poznámky k spoločným sekciám a komisiám:
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy