Användarenkät angående Giellateknos och Divvuns språkverktyg

Det här är en enkät som är gjord för att undersöka hur olika elektroniska hjälpmedel (ordböcker, skrivhjälpmedel, språkinlärningsprogram, spel, o.dyl.) utvecklat av Giellatekno och Divvun (GTD) har tagits emot av användarna.

Enkäten har framställts av den internationella forskargruppen FinUgRevita, och den stöds också av GTD, som är mycket intresserade av att veta hur användarna använder och bedömer de verktyg de har tillgång till.

Undersökningen är anonym. Dina svar kommer att behandlas anonymt och användas endast för forskningsändamål. Undersökningen tar mellan 5 och 25 minuter, beroende på hur många delar av studien som är relevanta för dig.

Vi uppskattar mycket att du ger oss dina synpunkter genom att fylla i enkäten!