ANKIETA STOWARZYSZENIA KRAINA SZLAKÓW TURYSTYCZNYCH – LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NT. EFEKTYWNOŚCI PRACY BIURA LGD
Szanowni Państwo,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie ankiety, dzięki której możliwe będzie uzyskanie informacji nt. poziomu wdrażania LSR, sposobu przekazywania informacji oraz pracy
i funkcjonowania samego Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania.
Informacje uzyskane dzięki tej ankiecie zostaną uwzględnione w usprawnianiu dalszej pracy Stowarzyszenia KST-LGD oraz przystępniejszemu informowaniu o podejmowanych działaniach.
Ankieta jest anonimowa, jej wypełnienie zajmuje ok. 5 minut.
1. Słyszałem/am o możliwościach otrzymania dofinansowania za pośrednictwem Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania *
Jeśli TAK, proszę podać źródło Pani/Pana wiedzy o Stowarzyszeniu Kraina Szlaków Turystycznych - Lokalna Grupa Działania?
2. Jak oceniają Państwo sposób informowania przez LGD? *
(1-źle, 5-dobrze)
1
2
3
4
5
Nie mam zdania
Strona WWW
Facebook
Mailing
3. Czy brał/a Pan/i udział w działaniach promocyjno - informacyjnych prowadzonych przez LGD? *
4. Czy działania promocyjno-informacyjne prowadzone przez LGD są w Pana/i opinii: *
5. Czy dotychczas kontaktował/a się Pan/i z pracownikami Biura Stowarzyszenie Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania? *
6. W jakiej sprawie najczęściej kontaktował/a się Pan/i z biurem Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania? *
proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
7. Jaka forma kontaktowania się z biurem Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania jest Pana/i zdaniem najbardziej odpowiednia? *
proszę zaznaczyć jedną odpowiedź
8. Jakie elementy, sfery działania Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania wymagają Pana/i zdaniem poprawy? *
proszę zaznaczyć maksymalnie trzy odpowiedzi
Required
9. Proszę ocenić swoją aktywność w ramach Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania (udział w spotkaniach statutowych, pracach poszczególnych organów, szkoleniach, spotkaniach informacyjnych, przedsięwzięciach promocyjnych etc.) *
1
2
3
4
5
1 – bardzo niska, minimalna, nie biorę udziału w pracach LGD, 5 – bardzo wysoka, aktywnie działam w strukturach LGD, bardzo dobrze orientuję się w bieżącej działalności)
10. Czy jest Pan/i członkiem Stowarzyszenia Kraina Szlaków Turystycznych – Lokalna Grupa Działania? *
11. Czy jest Pan/i członkiem jakiejś organizacji, stowarzyszenia, związku, koła, partii, grupy religijnej? *
Płeć *
Gmina *
Wiek *
Wykształcenie *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service