Kursy dofinansowane w HigH. Zgłoszenie przedsiębiorcy
Wypełnienie formularza jest niezbędne w celu rozpoczęcia procedury ubiegania się o dofinansowanie kursu / szkolenia ze środków UE. Działamy wraz z Operatorem i dysponentem środków, WARP Poznań.
Dane przedsiębiorcy ubiegającego się o dofinansowanie
Tę część wypełnia przedsiębiorca lub osoba uprawniona do reprezentacji firmy.
Pełna nazwa przedsiębiorstwa *
ulica i nr *
kod pocztowy *
miejscowość *
powiat *
NIP *
REGON *
Nr KRS (jeżeli dotyczy)
Nr telefonu do przedsiębiorcy *
Adres e-mail *
Główny nr PKD (według KRS lub CEiDG) *
Jeżeli była udzielana pomoc de minimis podaj kwotę w zł; jeżeli nie była wpisz "NIE" *
Nr rachunku bankowego przedsiębiorcy *
Prosimy wpisać nr rachunku bankowego przedsiębiorcy. Na ten rachunek nastąpi później wypłata kwoty dofinansowania.
Określ wielkość przedsiębiorstwa *
Wybierz wielkość przedsiębiorstwa wg następujących kryteriów: MIKRO: do 9 pełnych etatów, MAŁE: 10 - 49 etatów, ŚREDNIE: 50 - 250 etatów; UWAGA! Liczy się tylko osoby zatrudnione na umowę o pracę, pomimo, że w programie z dofinansowaniem mogą brać udział również osoby zatrudnione na umowę zlecenie lub umowę o dzieło.
Branża działalności przedsiębiorstwa. Krótki opis działalności (2 - 3 zdania). *
Liczba pracowników 50+
Forma prawna *
Czy firma jest czynnym płatnikiem VAT? *
Obroty (przychód brutto) za ostatni zatwierdzony rok obrachunkowy *
Informacja niezbędna do wypełnienia formularza zgłoszeniowego do operatora WARP Poznań. Proszę podać PRZYCHÓD za ostatni rok za który został złożony PIT do Urzędu Skarbowego
Data założenia działalności *
MM
/
DD
/
YYYY
Imię i nazwisko właściciela *
PESEL właściciela / osoby reprezentującej spółkę *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy