Prihláška do kurzu BRIEF COACH TRAINING (akreditovaný ICF ako Level 1 aj Level 2, predtým ACTP, ACSTH, CCEU)  
Prihláška platí vždy pre najbližší beh otvoreného kurzu, ktorý otvárame 1 - 2x ročne (spravidla jar, jeseň).
Na získanie CCEU pre obnovenie certifikácie ICF alebo SAKo sa môžete prihlásiť kedykoľvek v priebehu roka, budete zaradený/á do práve prebiehajúceho kurzu.

Vlastník kurzu: SolutionSurfers International, Luzern, Švajčiarsko, www.solutionsurfers.com 
Organizátor: Co/Man, 1. systemická, spol. s r. o., Banská Bystrica, www.kouc.sk, info@kouc.sk, +421 905 726 916

Potvrdenie prihlášky je podmienené súhlasom so Všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré si, prosím, prečítajte na  http://www.kouc.sk/vseobecne-obchodne-podmienky/.

Podrobné info o produkte nájdete na http://www.kouc.sk/kurzy_koucingu/brief-coach-training-i-iii-actp/.

Vypĺňajte, prosím, s diakritikou - údaje budú použité na daňový doklad a certifikát.
Ak chcete uložiť svoj postup, Prihlásiť sa do Googlu. Ďalšie informácie
Účastník
Priezvisko a meno, titul *
Vypĺňajte, prosím, s diakritikou - údaje budú použité na daňový doklad a certifikát.
Prihlasujem sa na kurz (začiarknite príslušné políčko a do poznámky dole dopíšte svoju preferenciu ONLINE alebo PREZENČNE). *
Obrázok bez popisu
Povinné
Prečo som si vybral/a práve tento kurz a kto budú moji klienti po absolvovaní kurzu? *
Trvalé bydlisko *
PSČ a mesto, ulica a č.
Pozícia v organizácii *
Rok narodenia *
Kontaktný telefón *
E-mail, ktorý zostane v platnosti aj po prípadnej zmene zamestnania *
Iné možnosti kontaktovania (Skype, Viber, Messenger, WhatsApp, Slack, ...)
FAKTURAČNÉ ÚDAJE
Vypĺňajte, prosím, s diakritikou - údaje budú použité na daňový doklad
Meno osoby / Názov organizácie *
Fakturačná adresa *
PSČ a mesto, ulica a č.
IČO (ak nemáte, zadajte 0)   *
DIČ alebo IČ DPH (ak nemáte, zadajte 0) *
Ak ste platca DPH, uveďte svoje IČ DPH
Korešpondenčná adresa pre zasielanie "papierovej" pošty
ak je s niektorou hore totožná, stačí napísať: "bydlisková" alebo "fakturačná"
Poznámky
Doplňte, prosím, iné dôležité informácie, napr. formu kurzu ONLINE alebo PREZENČNE, špeciálnu stravu (druh diéty), žiadosť o vystavenie zálohovej faktúry, podmienky dohodnuté so zástupcom dodávateľa kurzu, atď.  
Z akých zdrojov som sa dozvedel/a o produktoch a službách spoločnosti Co/Man: *
Povinné
Odoslaním tejto prihlášky potvrdzujem súhlas s VOP uvedenými v záhlaví prihlášky a správnosť uvedených údajov *
Povinné
Doplňujúce informácie
Cena kurzu zahŕňa: prípravu a realizáciu kurzu, kurzové materiály a pomôcky, priestory a techniku, občerstvenie počas prestávok, slávnostné ukončenie kurzu, vystavenie medzinárodne platného osvedčenia o absolvovaní vzdelávania akreditovaného ICF (certifikát Level 1 alebo Level 2) vydaný inštitútom SolutionSurfers International Luzern), zaevidovanie v zozname certifikátov v ICF Global.
Cena kompletného kurzu Level 1+2 (PURE+PLUS+PRO) zahŕňa aj všetky povinné skupinové a individuálne mentoringy, prípravu na záverečnú skúšku PCC a jej vykonanie s Dr. Petrom Szabom, MCC, vrátane tlmočenia priebehu skúšky z a do slovenčiny.

Ubytovanie a strava (raňajky, obedy, večere) nie sú zahrnuté v cene kurzu, stravovanie je možné v okolitých penziónoch.

Garancia: V prípade, že účastník zaplatí vopred poplatok za celý kurz a po 1. module sa rozhodne kurz ukončiť, garantujeme mu vrátenie zostávajúcej ceny za neabsolvované moduly. Ak dôvodom odstúpenia bude nespokojnosť s kvalitou kurzu, vrátime mu aj zaplatenú úhradu za absolvovaný prvý modul.  

Až pripísaním kurzového poplatku na účet Co/Man bude Vaša registrácia do kurzu záväzná, čo Vám potvrdíme e-mailom a pošleme ďalšie informácie potrebné k príprave na kurz.
Odoslaním tejto prihlášky súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia EU o GDPR (viac info nájdete tu: http://www.kouc.sk/zasady-spracovavania-a-ochrany-osobnych-udajov/ *
Ako účastník/čka kurzu uvedený/á v tejto prihláške vyhlasujem, že dobrovoľne súhlasím s poskytnutím svojich  osobných údajov: meno a priezvisko, rok narodenia, údaje pre kontakt a korešpondenciu. Tieto osobné údaje poskytujem dodávateľovi kurzu na účely evidencie v databáze zákazníkov a v knihe osvedčení a tiež na účely vystavenia osvedčenia o absolvovanej vzdelávacej aktivite.  Súhlasím tiež s tým, aby dodávateľ kurzu spracúval poskytnuté osobné údaje a doklady kopírovaním, skenovaním alebo zaznamenávaním na nosič informácií na účely evidencie v databáze zákazníkov a používal ich v komunikácii so mnou aj po ukončení kurzu. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.
Povinné
Odoslať
Vymazať formulár
Prostredníctvom Formulárov Google nikdy neodosielajte heslá.
Tento formulár bol vytvorený v doméne Co/Man. Ohlásiť zneužitie