Spiritz Of The Jungle 2022
Obligatorisk gästlista. Information om arrangemanget kommer i sinom tid till den e-postadress du anger.
Mandatory guest list. Event information in due course arrives at the email address you specify.
Email address *
Förnamn / First name *
Efternamn / Surname *
Födelsedatum / Birthdate (ÅÅMMDD) *
Telefon / Phone (XXX-XXX XX XX) *
Det finstilta / The fine print
Genom att fylla i detta formulär så godkänner du att arrangören - Goa Freqs - lagrar dina uppgifter i ett dataregister i syfte att genom utskick informera om kommande arrangemang samt att användas i entrén vid dessa arrangemang för ge dig tillträde. Du kan när som helst begära att dina uppgifter stryks genom att svara på ett sådant utskick om att du vill bli struken. Du kan också skriva till info@goafreqs.com och begära att bli struken eller om du vill rätta någon uppgift.

Du kan komma att få korrespondens från oss om vi finner att dina uppgifter är i behov av verifiering. Dina sparade uppgifter kan komma att kompletteras med till vilka arrangemang du har skrivit upp dig på gästlistan och i förekommande fall vilka arrangemang du närvarat på. Syftet med detta är att kunna begränsa inbjudan till aktiva besökare om arrangören vill anordna ett mindre arrangemang för ett begränsat antal deltagare. Är du inaktiv under en längre period så kommer vi att ta bort dina uppgifter efter att ha underrättat dig därom och gett dig möjlighet att respondera. Vi har inte rätt att spara några uppgifter mer än två år om du förblir inaktiv.
____________

By completing this form, you agree that the organizer - Goa Freqs - stores your information in a data register in order to inform you about future events and to be used in the entrance at these arrangements to give you access. You can at any time request that your information be deleted by answering such a message that you want to be deleted. You can also write to info@goafreqs.com and request to be deleted or if you want to correct any task.

You may receive correspondence from us if we find that your information is in need of verification. Your saved information may be supplemented by the arrangements you have written up on the guest list and, where applicable, which arrangements you have attended. The purpose of this is to be able to limit the invitation to active visitors if the organizer wants to organize a small arrangement for a limited number of participants. If you are inactive for a long period, we will remove your information after notifying you and giving you the opportunity to respond. We do not have the right to save any data for more than two years if you remain inactive.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy