"Puťák" 13mínus 24.- 25.5. 2024
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Jméno a příjmení dítěte
*
Jméno a příjmení zákonného zástupce
*
Mobil na zákonného zástupce
*
Zdravotní stav dítěte (léky, alergie apod)
Může vaše dítě cestovat MHD po Praze samo?
*
Souhlas se zpracováním osobních údajů a práva subjektu údajů. Já, níže podepsaný v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „ GDPR“) beru na vědomí a souhlasím se zpracováváním shora uvedených osobních údajů (jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, mobil, email; dále kontaktní údaje na rodiče v podobě emailu a telefonu) správcem:Název (spolku): 39. skupina klub RobinsonDorostová unie z.s.IČO: 70148031Sídlo: Lonkova 512, 530 09 Pardubicezapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové  L3746(dále jen „správce“ nebo „spolek“), a to pro tyto účely:a) pro vnitřní potřebu spolku:•    k vedení seznamů a evidencí členů a předávání těchto údajů mezi organizačními složkami spolku pro zajištění běžné činnosti spolku v rozsahu, který jsem uvedl/a shora;•    předávání osobních údajů nadřízeným organizacím, partnerům a úřadům pro zajištění běžné činnosti spolku, popř. jejího financování v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště;•    k zajištění přístupu člena do vnitrospolkových počítačových systémů a aplikací v rozsahu – jméno, příjmení, e-mail, registrující organizační jednotka;b) pro marketingové a informační účely:•    vytváření propagačních materiálů spolku obsahujících osobní údaje členů (ročenky – výroční zprávy, brožurky, časopisy) v rozsahu – jméno a příjmení a dále fotografie mé osoby samostatně, popř. ve skupině s jinými osobami bez připojení dalších osobních údajů;•    zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích, službách a dalších výstupech aktivit spolku nad rámec běžné činnosti v rozsahu kontaktní údaje (e-mail, telefon);•    zveřejnění seznamu členů na webových stránkách v rozsahu – jméno a příjmení;•    zveřejnění profilu člena na webových stránkách spolku – jméno a příjmení, registrující organizační jednotka, portrétová fotografie;Osobními údaji se rozumí zejména údaje uvedené shora v tomto formuláři a závazné přihlášce do spolku, a dále také název organizační jednotky, jejímž jsem členem a věková skupina, do které podle věku aktuálně patřím.Tento souhlas uděluji na dobu 5 let ode dne jeho udělení.Prohlašuji, že jsem byl/a informován o tom, že podle výše uvedených právních předpisů o ochraně osobních údajů mám právo:•    kdykoliv odvolat udělený souhlas, a to pro každý ze shora uvedených účelů samostatně,•    vyžádat si informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o mně zpracovávány,•    vyžádat si opravu nebo doplnění svých osobních údajů,•    žádat výmaz osobních údajů, pro jejichž zpracovávání již dále není důvod,•    žádat omezení zpracovávání údajů, které jsou nepřesné, neúplné nebo u nichž odpadl důvod jejich zpracování, ale nesouhlasím s jejich výmazem,•    žádat umožnění přenesení zpracovávaných údajů,•    vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů pro přímý marketing, včetně souvisejícího profilování,•    nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování,•    mám právo dostat odpověď na svou žádost bez zbytečného odkladu, v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti správcem. *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy