Новият сайт на 22. СОУ „Георги С. Раковски“

Новият сайт на 22. СОУ „Георги С. Раковски“ цели да подобри информираността сред общността на училището чрез модерните технологии. Базирайки се на платформата „SchoolMate©“ той предоставя гъвкавост, практичност и високо ниво на интерактивност на потребителите си. С попълването на настоящата анкета ни помагате да оценим качеството на новия сайт на 22. СОУ, както и да разберем как можем да го направим още по-полезен за вас в бъдеще.

За да бъде тази анкета максимално ползотворна, моля, бъдете изчерпателни и конкретни в отговорите си. Благодарим за обратната връзка!

Новият сайт и медийната визия на 22. СОУ са изградени от:
Марио Н. Николов
MNN Design
www.mnndesign.tk

  Едно училище е добро, когато е 22-ро!
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question