ซ่อมเสริม เรื่อง กล้องโทรทรรศน์

ดูคลิปการใช้ชีวิตในอวกาศ แล้วตอบคำถามต่อไปนี้
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question