ADHESIÓN Á REDE - PERSOAS SOCIAS
DATOS PERSOAIS PARA ASOCIARSE Á REDE EDUCATIVA DE APOIO LGBTIQ+ DE GALICIA
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Nome *
Apelidos *
Número DNI/NIF *
Xénero gramatical a utilizar nas comunicacións persoais (Exemplo: Estimada/o/e compañeira/o/e) *
Enderezo postal - Rúa, Número - Piso *
Código Postal *
Localidade *
Provincia *
Teléfono móbil *
Traballo docente *
Nome do centro de traballo *
Localidade do centro de traballo *
Provincia do centro de traballo *
Desexo asociarme á Rede Educativa de Apoio LGBTIQ+ de Galicia facendo un ingreso na conta ES8400730100550506031311 *
Required
Estatutos e RRI da Rede Educativa de Apoio LGBTIQ+ de Galicia *
Required
Protección de datos
Segundo o disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, o Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 (RGPD e a Lei Orgánica de Protección de Datos e garantía dos dereitos dixitais, 3/2018 do 5 de decembro de 2018, (LOPDGDD), facilítaselle a seguinte información do tratamento:
Responsable do tratamento: REDE EDUCATIVA DE APOIO LGBTIQ+ DE GALICIA, con G27881937 e domicilio en AVDA GARCIA BARBON, 23 - 7º A 36201 VIGO (Pontevedra). Teléfono de contacto 616904346 e correo electrónico: info@rededucalgbtiq.org.
Fin do tratamento: Correcta prestación dos servizos da Asociación, segundo os estatutos indicados ao darse de alta e para a xestión contable, fiscal e administrativa da REDE EDUCATIVA DE APOIO LGBTIQ DE GALICIA.
Lexitimación: Pola execución dun contrato ou precontrato ou por interese lexítimo.
Criterios de conservación dos datos: conservaranse mentres exista un interese mutuo para manter o fin do tratamento e cando xa non sexa necesario para tal fin, suprimiranse con medidas de seguridade adecuadas para garantir a pseudonimización dos datos ou a destrución total dos mesmos.
Comunicación dos datos: non se comunicarán os datos a terceiros, salvo obrigación legal.
Dereitos que asisten á persoa interesada: Dereito a retirar o consentimento en calquera momento; Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e á limitación ou oposición ao seu tratamento.
Poderá exercer os seus dereitos dirixíndose á responsable do tratamento, quen, se o solicita, facilitaralle os modelos para iso. Ten información adicional na nosa Web https://rededucalgbtiq.org/ 
Dereito de Reclamación á Autoridade de Control: Poderá solicitar a tutela de dereitos que non fosen debidamente atendidos á Axencia Española de Protección de datos. Ben a través da sede electrónica do seu portal web (www.agpd.es), ou ben mediante escrito dirixido á súa dirección postal (Rúa Jorge Juan, 6, 28001 - Madrid).
Co envío do presente documento considérome informade e consinto o tratamento dos meus datos en base ao arriba exposto.
ACEPTA que os seus datos poidan ser incorporados a unha base de datos de persoas de contacto para o envío de comunicacións informativas relacionadas coa nosa actividade, tales novidades, convocatorias, eventos, boletíns de interese, etc. a través de correo electrónico, ordinario, redes sociais ou SMS? *
Required
ACEPTA que os seus datos poidan ser enviados a WhatsApp Inc. coa finalidade de contactar con vostede a través deste medio por lista de difusión? Informámoslle que esta empresa ten a súa sede en EEUU polo que hai unha transferencia internacional de datos. *
Required
ACEPTA participar en foros en liña (Blog, redes sociais, plataformas de videoconferencia, etc.), segundo información ampliada que figura na nosa política de privacidade na web https://rededucalgbtiq.org/  *
Required
Información
Esta Asociación está rexistrada no Rexistro Central de Asociacións da Comunidade Autónoma de Galicia co número 2020/024129-1ª, co C.I.F Nº G-27881937
https://rededucalgbtiq.org

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rede Educativa de Apoio LGBTIQ+ de Galicia. Report Abuse