กรอกข้อมูลเพื่อทำการลงทะเบียน (18 ปีขึ้นไปเท่านั้น)

บริษัท bHIP Global (Thailand) Co .,Ltd เป็นบริษัทที่รับทำการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ในรูปแบบของสื่อออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งในปัจจุบันเทรนด์ด้านการโฆษณาได้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก หลายๆ บริษัทได้หันมาทำการโฆษณาผ่านสื่อที่เรียกว่าอินเตอร์เนตเยอะขึ้น เนื่องจากว่าการลงโฆษณาทางสื่ออื่นๆ มีค่าใช้จ่ายที่สูงมากเมื่อเทียบกับการทำสื่อโฆษณาทางอินเตอร์เนต ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าและยังเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อสูงได้ดีคือ "กลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงาน" บริษัทเราจึงเลือกทำการตลาดในรูปแบบ Online Marketing โดยเน้นการตลาดแบบ Social Network หรือ Gorilla Marketingซึ่งทางบริษัทเราเป็นบริษัทที่ใช้สื่ออินเตอร์เนตในการทำการโปรโมทแบนเนอร์โฆษณา จึงเปิดโอกาสให้บุคลที่มีความรู้เรื่องอินเตอร์เน็ตหรือผู้ที่ใช้อินเตอร์เนตเป็นประจำอยู่แล้ว ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่จะใช้เวลาว่าง เข้ามาหารายได้เสริมให้กับตัวเอง โดยใช้สื่ออินเตอร์เนตพื้นฐาน เช่นFacebook Hi5 MSN Twitter หรือสื่อ Social Network ต่างๆ ในการทำการโปรโมทสื่อโฆษณาบนหน้า website ต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็น นิสิต นักศึกษา พนักงานประจำ หรือบุคคลที่มีเวลาว่าง 2-3 ชั่วโมงต่อวัน หรือมากกว่า โดยทางบริษัทไม่จำกัดเวลาในการทำงาน รายได้จะขึ้นอยู่กับเวลาในการทำงานจริง เพียงแค่นำ e-mail ของคุณเข้ามา Link กับฐานข้อมูล database ก็สามารถเริ่มต้นทำงานได้ทันทีคุณสมบัติทั่วไป
อายุ 18ปี ขึ้นไป
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
มีความจริงจังในการทำงานจริงๆ
อ่าน พูด เขียน ฟัง ภาษาไทยได้ดี
ใช้อินเตอร์เนตเป็น และสามารถใช้อินเตอร์เนตเพื่อส่งข้อมูลให้คนที่ติดต่อได้
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
หมายเหตุ (การพิจารณาขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของบริษัท) สนใจกรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวเพื่อรอการติดต่อกลับสถานที่ตั้งของทางบริษัท ตึก Empire tower : http://www.empiretower.co.th/location/
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question