ใบสมัครงาน
APPICATION FROM
ไม่มีชื่อ
บริษัท เทเลอินโฟ มีเดีย จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานที่คุณสนใจ *
Required
Call Center *
Required
รายได้ที่คุณต้องการ *
Your answer
คำนำหน้า *
Required
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) *
Your answer
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) *
Your answer
วัน เดือน ปีเกิด *
Your answer
อายุ *
Your answer
เบอร์ติดต่อที่สามารถติดต่อได้ *
Your answer
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ *
Your answer
E-mail *
Your answer
กรณีฉุกเฉินติดต่อ (Emergency case contact to) *
Your answer
เบอร์ติดต่อ *
Your answer
ระดับการศึกษาปัจจุบัน *
Required
ประวัติการทำงาน *
Your answer
ท่านทราบข่าวการสมัครจาก *
Required
ภาษาต่างประเทศ (โปรดระบุระดับความสามารถในการใช้งาน) *
ดี (Good)
ปานกลาง (Average)
อ่อน (Poor)
ภาษาอังกฤษ
คอมพิวเตอร์ (โปรดระบุโปรแกรมสำเร็จรูป,ภาษา,ระบบ และ ระดับความสามารถในการใช้งาน) *
ดี (Good)
ปานกลาง (Average)
อ่อน (Poor)
อื่น ๆระบุ
Microsort Office
Internet
ภาษา JAVA
ภาษา HTML
Android App
iOS App
ภาษาอื่น ๆ ระบุ
Your answer
ท่านพร้อมจะปฏิบัติงานกับบริษัท ฯ ได้ในวันที่ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service