I la pasta cuita es dirà...

    This is a required question