แบบประเมินความพึงพอใจของผู้สมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้สมัครที่มีต่อการให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้สมัครที่มีต่อการให้บริการด้านการรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาพัฒนาการดำเนินงานรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม *
2. อายุ *
3.  ระดับที่สมัครเข้าศึกษา
*
4. คณะที่ท่านต้องการเข้าศึกษา *
5.  สถานภาพการศึกษา *
Required
6.  ที่อยู่ปัจจุบันของผู้สมัครอยู่จังหวัดใด *
7.  การรับรู้ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
8. กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยมีความเหมาะสมเพียงใด
*
น้อยที่สุด
มากที่สุด
9. ความสะดวกในการดูข้อมูลการรับสมัคร หรือข้อมูลต่าง ๆ บนเว็บไซต์
*
น้อยที่สุด
มากที่สุด
10. ความสะดวกในการใช้งานระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
*
น้อยที่สุด
มากที่สุด
11. ความสะดวกในการชำระเงินค่าสมัครผ่านช่องทางที่กำหนด
*
น้อยที่สุด
มากที่สุด
12. การตรวจสอบข้อมูลภายหลังการสมัคร *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
13. การให้คำแนะนำ หรือรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ (ตอบเฉพาะกรณีที่มีการติดต่อหรือสอบถามข้อมูลที่มหาวิทยาลัย)
น้อยที่สุด
มากที่สุด
Clear selection
14. กระบวนการรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นไปอย่างเหมาะสม *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
15. ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of kmutnb.ac.th. Report Abuse