Економика предузећа - тест 3
Тест 3 за припрему пријемног испита из предмета "Економика предузећа"
1. Средњерочни планови се најчешће праве за период: *
1 point
2. Дугорочни планови се праве за период: *
1 point
3. Стопа акумулативности предузећа се изражава као: *
1 point
4. Према местима настанка трошкови се деле на: *
1 point
5. Према начину преношења на носиоце трошкови се деле на: *
1 point
6. Трошкови настали успостављањем и коришћењем капацитета могу бити: *
1 point
7. Наука о управљању представља скуп: *
1 point
8. Активности управљања су: *
1 point
9. Организација у предузећу је: *
1 point
10. Вођење производње је : *
1 point
11. Маркетинг је: *
1 point
12. Стратегија управљања је: *
1 point
13. Сопствени извори финансирања предузећа деле се на: *
1 point
14. Задаци финансијског менаџера, као носиоца активности управљања финансијама могу бити: *
1 point
15. Инструменти маркетинг микса су: *
1 point
16. Технолошка фаза процеса рада је исто што и: *
1 point
17. Предузеће остварује добитак ако је: *
1 point
18. Предузеће остварује губитак када је: *
1 point
19. Екстерну контролу спроводе: *
1 point
20. Улагања у предузећа су: *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service