Huisacademies Acadroom
Er zijn vele zienswijzen om uw huisacademie te duiden. De maturiteit van een organisatie staat in wederkerigheid met de maturiteit van haar huisacademie; ze ontwikkelen en beïnvloeden elkaar. Tot het palet van onze Mio’s behoort de Acadroom, het Academie referentie en organisatie- ontwikkelingsmodel, dat gebruik maakt van de standaarden INK, EFQM® en Spiral Dynamics®. Een Acadroom-analyse – van eenvoudig kaartspelletje tot uitgebreid assessment – wijst uit in welk ontwikkelstadium uw opleidingsfunctie zich bevindt en langs welke ontwikkelpaden uw huisacademie het beste verder kan groeien.

P.S.: negeer eventuele meldingen over het inloggen op een Google account, en start met invullen.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Wat is het potentieel van uw opleidingsfunctie? Doe de Quick Scan

Benieuwd naar de ‘maturiteit’ van het leren binnen uw organisatie? Dan kan een compleet Acadroom-onderzoek van grote waarde blijken. Dat vraagt een flinke financiële investering (zie links onder). Onderstaande midi-Acadroom vraagt slechts een bescheiden tijdinvestering van 10-15 minuten en geeft toch al een uitslag die te denken geeft.

Uw naam *
Uw organisatie en/of rol in uw organisatie
Hoeveel  mensen telt uw organisatie?
Uw email (om u de analyse en uitleg te kunnen toesturen) *
HOE WERKT HET?
Waardeer elk van de zestien teksten met een percentage uit onderstaande lijst. Doe het intuïtief; de teksten zijn een zeer sterke compressie van het officiële, meer gedifferentieerde Acadroom-onderzoek.
  • 0% = niet herkenbaar, niet van toepassing
  • 20%= hebben wij beleid voor gemaakt
  • 40%= in beperkte mate van toepassing
  • 70%= doen wij, grotendeels van toepassing
  • 90%= doen wij en we evalueren dit ook
  • 100%= doen wij en we verbeteren dit telkens
1. Opleiding is één van de vele HRM-disciplines waarin de organisatie ondersteund moet worden. De academie vervult een traditionele functie binnen de organisatie en onderhoudt beperkt contact met vanouds gebruikelijke partijen zoals HRM , en uiteraard met medewerkers die een opleidingsbehoefte hebben. *
2. De academie heeft een eigen identiteit en beschikt over een 'vooraanstaande' werklocatie. Zij kan rekenen op prioriteit als er behoefte is aan bijvoorbeeld ICT-ondersteuning. De academie is bestemd voor het realiseren van schaalvoordelen, standaardisering of andere wijzen die bijdragen aan een grotere efficiëntie en beheersbaarheid van de moederorganisatie. De academie wordt erkend als strategisch programma en geniet de aandacht van het hoogste bestuur en de belangrijkste stafmanagers. Er is regelmatig contact met alle houders van opleidingsbudgetten in de organisatie. *
3. De academie bevordert en ondersteunt de integrale communicatie van organisatiebeleid en heeft toegang tot professionele, moderne, innovatieve hulpmiddelen, media en kanalen. Zij betrekt 'meemakers' vanuit de moederorganisatie structureel in haar bedrijfsvoering. De academie bouwt aan een open leergemeenschap van ontmoetingsplaatsen - fysiek en digitaal - waarin 'meemakers' en medewerkers kennis en ervaring kunnen delen. De medewerkers van de academie kennen hun klanten en leveranciers en hun behoeften en hebben met hen daarover regelmatig overleg. *
4. De academie is intrinsiek betrokken bij de innovatieve ondersteuning van alle beleidsmatige verander- en ontwikkelingsambities van de moederorganisatie. De academie zorgt voor het uitbouwen van de status van Lerende Organisatie die de moederorganisatie in toenemende mate bereikt. De academie verzorgt, middels conferenties en andere interactieve communicatiemedia, samen met betrokkenen, de beleidsdialoog binnen de moederorganisatie en is compleet verweven met beleidsdragers binnen, en partners buiten de moederorganisatie. *
5. Het scholingsaanbod van de academie behelst basiscursussen en specifieke aanvragen van medewerkers. De opzet van de leerproducten is grotendeels gebaseerd op het aanbod van externe cursusleveranciers. *
6. Leerproducten zijn bedoeld voor het verwerven van competenties (kennis, vaardigheden, gedrag). In het aanbod van de academie kan elke medewerker iets vinden dat past bij zijn of haar functioneren. Deelnemersaanwezigheid is verplicht en een voorwaarde om het traject met goed gevolg af te leggen. Opvolging en vertaling naar de werkpraktijk is vooral de verantwoordelijkheid van de cursist. Er wordt gebruik gemaakt van interne of externe 'prefered suppliers' om de kwaliteit te garanderen. *
7. De academie biedt heldere leerlijnen voor specifieke doelgroepen en hun professionele ambities. Het leeraanbod omvat maatwerk en adresseert multidisciplinaire teams, afdelingen en projectgroepen. De leertrajecten richten zich op transfer naar de werkvloer en naar collega's (training on the job, coaching, intervisie, managementbetrokkenheid). Leertrajecten sluiten aan bij de implementatie van beleids-, afdelings- of persoonlijke doelen, en omvatten per definitie de casuïstiek van de deelnemer(s). De academie kent een breed scala aan activiteiten voor 'een leven-lang-leren en ontwikkelen', zoals kenniscafe's en andere nieuwe leervormen. *
8. De leerboodschappen van de academie zijn tevens beleidsboodschappen en worden dus ook via andere media en naar belendende stakeholders geuit. Het principe "vóór en dóór medewerkers" is impliciet geworden en betreft zelfs partijen buiten de organisatie. De academie adviseert en ondersteunt het senior management van inzake beleidsimplementatie en is ontwerper en regisseur van management- en organisatieontwikkelingstrajecten. De academie ziet toe op duurzame groei in ontwikkelings- en innovatieprocessen in de moederorganisatie. De lijnorganisatie beschikt over de expertise om haar eigen leertrajecten in te richten. De academie adviseert en begeleidt waar nodig. *
9. Het werkproces van de academie bestaat vooral uit 'reageren op de opleidingsvraag' en 'adviseren over een passende opleidingsleverancier. De academievertegenwoordigers verlenen hun diensten binnen de kaders van de hun toegewezen functie. *
10. De academieprocessen zijn aanbodgericht. De logistiek rond het ontwikkelen, inkopen en leveren van leertrajecten is procedureel vastgelegd en vertaald naar taken en rollen. Opdrachtgevers/deelnemers kunnen zoeken in een catalogus/kalender van leerproducten. Informatievoorziening binnen de academie is periodiek en helder, zodat bestaande en nieuwe teamleden hun taken adequaat kunnen uitvoeren. Alle medewerkers van de academie hebben en volgen een persoonlijk en een teamontwikkelingsplan. *
11. De medewerkers van de academie denken en doen vooral procesgericht. Alle handelingen vanaf de leervraag tot en met de evaluatie zijn vervat in een klantgerichte cyclus. De deelnemer/opdrachtgever kan zijn eigen opleidingsvraag indienen. Deze zal in overleg met betrokkenen worden vertaald naar een passend leertraject. De verantwoordelijkheid voor het leren ligt bij de deelnemer/team en diens leidinggevende. De medewerkers en meemakers van de academie zijn grotendeels zelfsturend en werken in wisselende teamverbanden constructief samen. Zij worden in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling ondersteund en gecoached. Fouten zijn geoorloofd, zolang ervan geleerd wordt. Samenwerking met partners binnen en buiten de moederorganisatie is mede gebaseerd op een hoge mate van vertrouwen en wederzijdse betrokkenheid. *
12. In de verbinding tussen de academie en haar moederorganisatie staat de excellente integrale performance van leer- en ontwikkelingsprocessen centraal. Leren en ontwikkelen is het primaire proces geworden. Vrijwel alle leerproducten zijn af te nemen via "self service". De academieprocessen zijn grotendeels identiek aan de vergelijkbare processen in de moederorganisatie. Ze zijn zo ontworpen, dat ze zichzelf onderhouden en vernieuwen. De academie wordt bemensd door professionals die opereren in open netwerken. In feite is iedere medewerker van de moederorganisatie een meemaker van de academie. In haar communicatie en besluitvorming hanteert de academie het principe van voortschrijdend inzicht, en de leiders van de moederorganisatie hebben dit principe overgenomen. Nieuwe academiediensten kunnen overal binnen en buiten de moederorganisatie ontstaan, en vanuit wisselende 'gelegenheidscoalities'. *
13. De academie verantwoordt op basis van begrote en bestede opleidingsdagen en -gelden per medewerker. De academierapportage gebeurt vooral mondeling en is welbeschouwd een pleidooi voor haar bestaansrecht. *
14. Beleidsmakers zijn in belangrijke mate bepalend voor het academie-aanbod. De academie kent de budgethouders, de opdrachtgevers en de verschillende functiefamilies. Trainingsresultaten worden als goed bestempeld als de betrokken opdrachtgevers er tevreden over zijn. Van elk opleidingsproduct zijn de (verrekenings)kosten bekend. De academie heeft inzicht in de opleidingsbudgetten en beheert deze voor haar klanten. De academie rapporteert systematisch een set van kengetallen, vooral gericht op de financiën en op de (logistiek van de) opleidingsprocessen. *
15. De academie heeft een heldere beleidsopdracht vanuit de top. De academie-stakeholders (opdrachtgevers, meemakers, afnemers, deelnemers) bepalen de ontwikkeldoelstellingen voor de moederorganisatie en de bijbehorende leertrajecten. De academie kent en beoordeelt de opleidingsplannen van haar klanten, baseert daarop haar pro-actieve planning en evalueert de bereikte leereffecten. De waardering van leertrajecten wordt in belangrijke mate gebaseerd op de reflecties van deelnemers en andere stakeholders. Senior management is geïnteresseerd in de relatie tussen leerprocessen en de kwaliteit van interne communicatie en samenwerking. *
16. Uit dialogen met enthousiaste meemakers worden de meeste ideeën voor het toekomstig leeraanbod geboren. Iets geleerd hebben is een resultaat op zich. Aangezien leren en werken steeds meer verweven, is het realiseren van voortschrijdend inzicht in de werkpraktijk één van de belangrijkste academieresultaten, zij het dat dit niet eenvoudig te rapporteren valt. Het duurzaam onderhouden van leren en ontwikkelen maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de prestatiecriteria van leiders in de organisatie. Door kruisbestuiving van werkwijzen en maatstaven zijn de academie-indicatoren geïntegreerd in de kengetallen van de moederorganisatie. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy