Đăng ký tham dự hội thảo "Cùng hành động vì mục tiêu loại trừ viêm gan siêu vi B-C 2017" --------------------------- Registration for participation in "Joint actions toward elimination of HBV-HCV 2017 "
Anh/Chị vui lòng đăng ký thông tin qua email: v.vha.conf@gmail.com (họ và tên, số điện thoại, địa chỉ, đơn vị công tác)
Xin vui lòng chuyển khoản phí tham dự 500.000 VND đến tài khoản:
NGUYỄN THỊ NGỌC HẠNH
Ngân hàng Đông Á - HCM
Số TK: 0102.586.445
Nội dung chuyển khoản: "HọTên_SốĐiệnThoạiĐăngKý"
Để nhận thư mời tại nhà, vui lòng thanh toán tổng cộng 520.000 VND trước ngày 15/7/2017 để đảm bảo thư gởi đến tận địa chỉ đã cung cấp.
Chúng tôi sẽ gởi xác nhận đăng kí và thư mời điện tử đến email Anh/Chị đã cung cấp.
Thông tin hội thảo sẽ được cập nhật trên trang http://conference.vvha.org
Xin cám ơn.
Ban tổ chức.

Please email v.vha.conf@gmail.com. (Fullname, DOB, Institution, Email)
Please transfer an amount of $25 USD (for e-invitation) to:
NGUYEN THI NGOC HANH
Dong A Bank - HCM
Account number: 0102.586.445
Memo: "FullName_PhoneNumber"
Please pay $30 USD for hard copy of the invitation letter before 7/25/2017 for mailing purpose.
We will confirm your registration and send the conference invitation letter to your email address.
Conference information is available at http://conference.vvha.org/english
Thank you,
Organizing committee

This form was created using Google Forms. Create your own