แบบประเมินความพึงพอใจการจัดกิจกรรม พิธีมอบรางวัลเกียรติยศเชิดชูเกียรตินักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน“MC Elite Award” และนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
ขอความกรุณานักเรียนแบบประเมินแสดงความคิดเห็นในการจัดกิจกรรม
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
คลิกในข้อที่ตรงกับข้อมูลของตนเอง
1. ระดับชั้นที่กำลังศึกษา
2.เพศ
3.วจนพิธีกรรมวันคล้ายวันเกิดนักบุญมงฟอร์ตเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความเชื่อ ความศรัทธาตามวิถีจิตของนักบุญหลุยส์ มารี กรียอง เดอ มงฟอร์ต
4. การประชาสัมพันธ์กิจกรรม MC Elite Award มีความชัดเจน ทั่วถึง และเหมาะสมกับระยะเวลา
5.การเปิดโอกาสให้สมัครกิจกรรม MC Elite Award เพื่อเข้ารับรางวัล มีความทั่วถึงและเป็นธรรม
6. วิธีการสมัครเข้ารับรางวัล MC Elite Award ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน
7. กิจกรรม MC Elite Award มีความน่าสนใจและยกย่องเชิดชูเกียรตินักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียน
8.กิจกรรม MC Elite Award แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม .6 ที่ประสบความสำเร็จในการเรียนต่อ
9. กิจกรรม MC Elite Award เป็นการส่งเสริมการค้นหาและค้นพบศักยภาพของนักเรียนในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคมและจิตวิญญาณ
10 นักเรียนรู้สึกชื่นชมและยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล
11. รางวัลที่ได้รับ คือความวิริยะ อุตสาหะ ความเพียรพยายาม ซึ่งเป็นหนทางสู่ความสำเร็จ
12.สถานที่จัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
13. กิจกรรมจัดขึ้นภายใต้บรรยากาศของเสถียรภาพและความรัก
14.ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
15.กิจกรรมครั้งนี้ กิจกรรมใดที่นักเรียนประทับใจมากที่สุด เพราะอะไร *
Your answer
16.กิจกรรมที่นักเรียนคิดว่าควรมีเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Montfort College. Report Abuse - Terms of Service