Nyilvános konzultáció a beruházások, a kutatás és innováció, a kkv-k és az egységes piac területéhez tartozó uniós alapokról
Az Ön által megadott információk bizalmasak. Az eredményeket az Európai Bizottság összesített formában kapja meg. Közreműködését előre is köszönjük.
Email address *
A válaszadó adatai
Vállalkozás neve: *
Your answer
Vállalkozás címe: *
Your answer
Kapcsolattartó neve: *
Your answer
Melyik országban található vállalkozása? *
Melyik megyében található vállalkozásának a székhelye? *
Hány alkalmazott dolgozik a vállalkozásnál? *
Szerepel-e az Ön által képviselt szervezet az átláthatósági nyilvántartásban? (Ha a szervezet még nem szerepel a nyilvántartásban, itt regisztrálja: https://ec.europa.eu/transparencyregister/public/ri/registering.do?locale=en A konzultációban való részvételhez ugyanakkor nem kötelező regisztrálni.
Igenlő válasz esetén tüntesse fel szervezete nyilvántartási azonosító számát:
Your answer
Válaszai: *
Figyelem: függetlenül attól, hogy az alábbiak közül melyik lehetőséget jelöli be, válaszaihoz az 1049/2001/EK rendelet értelmében adott esetben nyilvános hozzáférés kérelmezhető.
Rendelkezik-e tapasztalatokkal a következő alapok vagy programok tekintetében? *
Required
Az alábbi területek közül melyikre vonatkoznak a kérdőívben megadott válaszai?
A beruházások, a kutatás és innováció, a kkv-k és az egységes piac területéhez tartozó uniós alapok
A Bizottság előzetesen több olyan szakpolitikai kihívást meghatározott, amelyeket a beruházások, a kutatás és innováció, a kkv-k és az egységes piac területéhez tartozó programokkal/alapokkal lehetne kezelni. Ön szerint mennyire fontosak ezek a szakpolitikai kihívások?
Nagyon fontos
Meglehetősen fontos
Nem kifejezetten fontos, de nem is lényegtelen
Nem igazán fontos
Egyáltalán nem fontos
Nincs véleményem
A karbonszegény és a körforgásos gazdaságra való átállás, valamint az éghajlatváltozás hatásaival szembeni reziliencia megkönnyítése, az ellátásbiztonság támogatása
A kutatás és az innováció előmozdítása az EU egész területén
Az ipari fejlődés támogatása
Az oktatás, a készségek és a képzés támogatása
Tiszta és egészséges környezet biztosítása és a természeti erőforrások védelme
A gazdaság, az ipar, a szolgáltatások és a társadalom digitális átállásának megkönnyítése
A hatályos szabályok következetes alkalmazásának és érvényesítésének biztosítása az EU egész területén
Az áruk zavartalan áramlásának biztosítása az EU-n belül és az EU határainál
Tisztességes versenyfeltételek biztosítása az EU-ban
A polgárok biztonságának előmozdítása
A munkavállalói mobilitás támogatása
A tőkeáramlás és a beruházások támogatása
A forráshoz jutás megkönnyítése, különösen a kkv-k számára
A pénzügyi stabilitás előmozdítása
A közintézmények minőségének javítása (ideértve a digitalizációt is)
A munkanélküliség és a szociális egyenlőtlenségek visszaszorítása
A biztonságos, fenntartható közlekedés és mobilitás biztosítása
A közegészség előmozdítása és védelme
A biztonságos és fenntartható élelmiszerlánc előmozdítása
A szociális beruházások és a szociális innováció támogatása
A magas szintű fogyasztóvédelem és a hatékony jogorvoslat biztosítása
Megbízható és összehasonlítható statisztikák biztosítása
Egyéb (kérjük, az alábbiakban fejtse ki válaszát)
Ha egyéb szakpolitikai kihívást jelölt meg, kérjük, itt fejtse ki válaszát:
Your answer
Mennyire tudnak a jelenlegi szakpolitikák sikeresen megbirkózni ezekkel a kihívásokkal?
Teljes mértékben
Eléggé
Csak korlátozott mértékben
Egyáltalán nem
Nincs véleményem
A karbonszegény és a körforgásos gazdaságra való átállás, valamint az éghajlatváltozás hatásaival szembeni reziliencia megkönnyítése, az ellátásbiztonság támogatása
A kutatás és az innováció előmozdítása az EU egész területén
Az ipari fejlődés támogatása
Az oktatás, a készségek és a képzés támogatása
Tiszta és egészséges környezet biztosítása és a természeti erőforrások védelme
A gazdaság, az ipar, a szolgáltatások és a társadalom digitális átállásának megkönnyítése
A hatályos szabályok következetes alkalmazásának és érvényesítésének biztosítása az EU egész területén
Az áruk zavartalan áramlásának biztosítása az EU-n belül és az EU határainál
Tisztességes versenyfeltételek biztosítása az EU-ban
A polgárok biztonságának előmozdítása
A munkavállalói mobilitás támogatása
A tőkeáramlás és a beruházások támogatása
A forráshoz jutás megkönnyítése, különösen a kkv-k számára
A pénzügyi stabilitás előmozdítása
A közintézmények minőségének javítása (ideértve a digitalizációt is)
A munkanélküliség és a szociális egyenlőtlenségek visszaszorítása
A biztonságos, fenntartható közlekedés és mobilitás biztosítása
A közegészség előmozdítása és védelme
A biztonságos és fenntartható élelmiszerlánc előmozdítása
A szociális beruházások és a szociális innováció támogatása
A magas szintű fogyasztóvédelem és a hatékony jogorvoslat biztosítása
Megbízható és összehasonlítható statisztikák biztosítása
Egyéb (kérjük, az alábbiakban fejtse ki válaszát)
Ha egyéb szakpolitikai kihívást jelölt meg, kérjük, fejtse ki itt, mennyire tudnak azzal a jelenlegi szakpolitikák megbirkózni:
Your answer
Milyen mértékben biztosítanak a jelenlegi programok/alapok hozzáadott értéket a tagállamok által nemzeti, regionális és/vagy helyi szinten megvalósítható eredményekhez képest? *
Kérjük, fejtse ki, milyen módon biztosítanak a jelenlegi programok/alapok hozzáadott értéket a tagállamok által nemzeti, regionális és/vagy helyi szinten megvalósítható eredményekhez képest. Kérjük, egyértelműen jelezze, válaszai mely szakpolitikákra, programokra és alapokra vonatkoznak.
Your answer
Kell-e módosítani vagy kiegészíteni a programok/alapok célkitűzéseit ezen a szakpolitikai területen? Ha igen, mely módosítások lennének szükségesek vagy kívánatosak? Kérjük, egyértelműen jelezze, válaszai mely szakpolitikákra, programokra és alapokra vonatkoznak.
Your answer
A Bizottság előzetesen több olyan akadályt meghatározott, amelyek hátráltathatják a jelenlegi programok/alapok célkitűzéseinek megvalósítását. Milyen mértékben hátráltatják ezek a lehetséges akadályok a jelenlegi programok/alapok céljainak megvalósítását?
Nagy mértékben
Számottevő mértékben
Csak korlátozott mértékben
Egyáltalán nem
Nem tudom
Jelentős adminisztratív terhekkel és késedelmekkel járó, túlságosan összetett eljárások
Elégtelen közigazgatási kapacitás a programok irányításához
Rugalmatlan reagálás az előre nem látható körülményekre
Elégtelen szinergia az uniós programok/alapok között
Az uniós fellépés nehezen kombinálható más állami beavatkozásokkal és a magánfinanszírozással
Nem elégséges kritikus tömeg
A pénzügyi eszközök elégtelen felhasználása
Információhiány/a kommunikáció hiánya
Korlátozott hatókör
Hiányzó uniós normák és szabályok
A megerősített együttműködést támogató eszközök alkalmatlansága
Elavult és alkalmatlan informatikai kapacitások
A polgárok nem elégséges bevonása
Egyéb (kérjük, az alábbiakban fejtse ki válaszát)
Ha egyéb akadályt jelölt meg, kérjük, itt fejtse ki válaszát:
Your answer
A Bizottság előzetesen több olyan lépést meghatározott, amelyek hozzájárulhatnak a jelenlegi programok/alapok kedvezményezetteire nehezülő adminisztratív terhek tovább egyszerűsítéséhez és csökkentéséhez. Ön szerint milyen mértékben lennének hasznosak ezek a lépések?
Nagy mértékben
Számottevő mértékben
Csak korlátozott mértékben
Egyáltalán nem
Nem tudom
Az uniós alapokra vonatkozó szabályok összehangolása
Kevesebb, egyértelműbb, rövidebb szabály
Nagyobb mértékű támaszkodás a nemzeti szabályokra
A programozási időszakokat átfogó stabil, de rugalmas keret
Az egységes ellenőrzés elvének kiterjesztése
A pályázóknak adott hatékonyabb visszajelzés
Strukturáltabb jelentéstétel
Felhasználóbarát informatikai eszközök
Elektronikus kormányzás
Megfelelő közigazgatási kapacitás
Egyéb (kérjük, az alábbiakban fejtse ki válaszát)
Ha egyéb akadályt jelölt meg, kérjük, itt fejtse ki válaszát:
Your answer
Hogyan lehetne tovább erősíteni az ezen a területen működő programok/alapok közötti szinergiát a lehetséges átfedések/párhuzamosságok elkerülése céljából? Például mérlegelné-e Ön egyes programok csoportba rendezését/összevonását? Kérjük, egyértelműen jelezze, válaszai mely szakpolitikákra, programokra és alapokra vonatkoznak.
Your answer
Válaszaihoz rövid dokumentumot, pl. állásfoglalást is csatolhat, amit a piti.eniko@csmkik.hu e-mail címre kérünk eljuttatni. A fájl maximális mérete 1 MB. Felhívjuk figyelmét, hogy a feltöltött dokumentumot a kérdőívre adott válaszaival együtt közzétesszük. A nyilvános konzultáció legfontosabb hozadékát azonban a kérdésekre adott válaszai jelentik. A dokumentum fakultatív elem, mely háttér-információkkal szolgál ahhoz, hogy jobban megértsük az Ön által képviselt véleményt.
Ha szeretne további észrevétellel élni a konzultáció témájában, kérjük, itt tegye meg:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms