«Клооп Медианын» кышкы журналистика мектебине катышууга билдирме
Жазгы журналистика мектебине кабыл алуу аяктады.
This content is neither created nor endorsed by Google.