Közösségi felmérés
Kedves Válaszadó!

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság, mint Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-5.3.1-16 jelű, A helyi identitás és kohézió erősítése tárgyú felhívást tett közzé, melyre a Jászapáti Városi Önkormányzat, mint Kedvezményezett TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00003 azonosítószámon regisztrált, 2017. augusztus 23-án befogadott támogatási kérelmet nyújtott be konzorciumi formában. A Támogató 2017. december 20-án kelt támogatási döntése szerint a 9 település összefogásával megvalósuló projekt 87.167.350 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A konzorcium vezetője a Jászapáti Városi Önkormányzat.

A pályázat sikeres megvalósítása érdekében módszertani-szakmai tanácsadást, támogatást nyújt az EFOP-1.3.1-15-2016-00001 azonosítószámú "Cselekvő Közösségek - aktív közösségi szerepvállalás" című kiemelt projekt, mint a jelen projekt együttműködő partnere által biztosított kulturális közösségfejlesztő mentor.

A pályázat célja a helyi közösségek fejlesztése elsősorban a települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősítése, illetve a helyi igényeken, lehetőségeken alapuló közösségi munka hatására az érintett emberek is együttműködjenek a problémák megoldásában, hiszen a mikrokörnyezetünk pozitív változásaiért mi is felelősek vagyunk.

A pályázatban megvalósítandó programok, akciók, tevékenységek célja, hogy a beavatkozások eredményeként fejlődjön a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segítse a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödjön a civil aktivitás, kialakuljanak, illetve megerősödjenek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészekhez, térséghez való kötődés.

A kérdőív kizárólag a TOP-5.3.1-16-JN1-2017-00003 azonosítószámú pályázati program megvalósításának elősegítésére készült.

A kérdőív kitöltése önkéntes és név nélkül történik. A kiértékelésük során kapott eredmények, információk jelen pályázati program keretében, a fenti célok megvalósítása érdekében kerülnek felhasználásra.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Mely kategóriába esik az életkora? *
2. Neme *
3. Melyik településen él? *
4. Mennyire tartja fontosnak az alábbiakat a település vonatkozásában? *
Egyáltalán nem fontos
Kevéssé fontos
Fontos
Nagyon fontos
Információáramlás biztosítása
Közösségi beszélgetések, fórumok
Fiatalok helyben tartása, bevonása a közösségi életbe
Kulturált szórakozási lehetőség, közösségi tér biztosítása a fiatalok számára
Lakosság bevonása a település életébe, programok szervezésébe
Civil kerekasztal a problémák megbeszélésére
Helyi tudás, erőforrások feltárása
Településszépítés
Együttműködés erősítése az önkormányzat és a lakosok között
Környezetvédelem, település tisztasága
5. Mennyire elégedett az alábbiakkal? *
Egyáltalán nem elégedett
Kevéssé elégedett
Elégedett
Nagyon elégedett
Együttműködés és bizalom mértéke a közösség szereplői között
Információkkal való ellátottság
Település által nyújtott szolgáltatásokkal való elégedettség (egészségügyi, szociális, művelődési, szabadidő, sport)
A településen elérhető programok minősége, mennyisége
6. Mely programok iránt érdeklődne és venne részt rajtuk? *
Required
7. Részt venne önkéntesen igényeinek megfelelő programok szervezésében, lebonyolításában, melyek célja a közösségi összefogás és tervezés? *
8. Részt venne közösségi felmérés végzésében, hogy az eredmény alapján közösségi összefogással segítsék a település életét, közösen szervezzenek programokat? *
9. Amennyiben szeretné, megadhatja nevét és elérhetőségét, hogy a közösségfejlesztési folyamat érdekében felvehessük Önnel a kapcsolatot.
Köszönjük válaszát!
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy