ระบบจดบันทึกการเดินทาง
สำหรับจดบันทึกการเดินทาง ของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่
ตั้งแต่วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2563 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) และนโยบาย Work From Home เน้น Social Distancing หรือระยะห่างทางสังคม ของวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ เพื่อช่วยดูแลตนเองและรับผิดชอบต่อสังคม

วันที่ 21-31 พฤษภาคม 2563
คำชี้แจง : โปรดบันทึกข้อมูลตามความเป็นจริง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลการเดินทางที่ได้ทำการบันทึกลงในระบบจดบันทึกการเดินทาง ทั้งหมดนี้เป็นความจริง และยินยอมให้ข้อมูลดังกล่าวแก่วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ เพื่อช่วยดูแลตนเองและรับผิดชอบต่อสังคม ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) *
Required
คำนำหน้า *
ชื่อ - นามสกุล *
ตำแหน่ง *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่.