"Ze denken dat ik rondkom." Hoe staat het met armoede(beleving) in Nederland?

Hartelijk dank voor uw bereidheid deze enquête in te vullen. Dit kost u rond 10 minuten en uw anonimiteit is gegarandeerd. Dit onderzoek naar armoedebeleving kan worden ingevuld door IEDEREEN, dus ook als u geen uitkering heeft.

U kunt de letters op uw scherm desgewenst vergroten met Ctrl+ (toets [Ctrl] vasthouden en de toets [+] indrukken). U kunt ook weer terug met [Ctrl] en de toets [-].

U klikt bij het invullen steeds één van de mogelijke antwoorden aan. De meeste antwoorden zijn 'verplicht'. Inzenden doet u met de knop [Submit] onderaan dit formulier. Als u twee scrollbalken heeft, verschuif ze dan beide om onderaan uit te komen.

Het project Ze denken dat ik rondkom is een particulier initiatief om te onderzoeken hoe het staat met armoedebeleving in Nederland. Doel is te zorgen dat betrokkenen niet worden vergeten, door de politiek en de rest van Nederland. We verzoeken u eerlijk antwoord te geven, zodat iedereen een reëel beeld krijgt van wat er aan de hand is en welke beleidsdoelen prioriteit hebben.

  This is a required question

  Wajongers Centraal heeft onderzoek gedaan naar de bestedingsruimte van mensen met een uitkering. Gebleken is dat in deze situatie, na aftrek van vaste lasten (huur, energie, verzekeringen, telefoon), gemiddeld nog € 6,50 over is voor eten, kleding, sporten, hobby's, internet, reizen, medicijnen en het aflossen van (studie)schuld. Deze berekening geldt per DAG en is inclusief toeslagen voor huur, kinderen en zorg. Vakantiegeld wordt buiten beschouwing gelaten omdat dit meestal nodig is als financiële reserve voor andere uitgaven.
  This is a required question

  Is uw bestedingsruimte hoger dan € 6,50 dan verzoeken we u nu even dit bedrag te hanteren. Dus bij de rest van de vragen gaat u er vanuit dat u niet meer dan € 6,50 per dag te besteden hebt voor uitgaven die zijn genoemd in de vorige vraag.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  vakantie is belangrijker dan kleding
  voor het eten en de kleding die ik koop krijgen boer en fabrieksmedewerker geen eerlijke beloning
  geld om mijn huis in te richten heb ik niet meer, ik kan niemand meer ontvangen
  in een kroeg hoop ik maar dat anderen trakteren, ik heb geen geld voor consumpties
  ik heb geen geld voor hobby's
  ik heb geen geld om te sporten
  mijn kinderen worden geplaagd omdat hun kleding niet van het juiste merk is
  ik heb geen geld voor nieuwe glazen in mijn bril terwijl ik die wel nodig heb om met succes te kunnen solliciteren
  reizen is te duur, ik ga de deur niet meer uit
  als ik geen geld (meer) heb voor internet, daalt de kans om werk te vinden nog verder
  ik kom mensen tegen die door financiële problemen niet genoeg te eten hebben
  Please enter one response per row
  This is a required question
  nooit meer uitgaan, tenzij het mogelijk is anderen te laten betalen (bijv wachten met geven van rondje tot iedereen vertrekt)
  nooit meer betalen voor toiletbezoek, dus wildplassen
  eten van voedingsmiddelen die de houdbaarheidsdatum gepasseerd zijn
  schulden aangaan om lopende uitgaven te dekken
  door de stress rond mijn inkomen krijg ik (lichte) psychische klachten
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Na de val van het kabinet Rutte I werd de Wet werken naar vermogen (Wwnv) controversieel verklaard zodat deze pas na de verkiezingen in de Kamer wordt besproken. In de plannen voor deze wet was er sprake van dat de zogenaamde urenbeperking en de loondispensatie voor Wajongers worden aangetast.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Eind enquête

  Na het verzenden van uw antwoorden krijgt u nog enkele weblinks met verdere informatie. Als u klikt op [Submit] worden uw antwoorden opgeslagen. (+)Toelichting bij vraag 12 en 13. Deze vragen dateren uit de tijd dat Ze denken dat ik rondkom was aangesloten bij de organisatie Wajongers Centraal. Om de zuiverheid van de uitslag te waarborgen is ervoor gekozen de enquête ongewijzigd te laten.