"Ze denken dat ik rondkom." Hoe staat het met armoede(beleving) in Nederland?
Hartelijk dank voor uw bereidheid deze enquête in te vullen. Dit kost u rond 10 minuten en uw anonimiteit is gegarandeerd. Dit onderzoek naar armoedebeleving kan worden ingevuld door IEDEREEN, dus ook als u geen uitkering heeft.

U kunt de letters op uw scherm desgewenst vergroten met Ctrl+ (toets [Ctrl] vasthouden en de toets [+] indrukken). U kunt ook weer terug met [Ctrl] en de toets [-].

U klikt bij het invullen steeds één van de mogelijke antwoorden aan. De meeste antwoorden zijn 'verplicht'. Inzenden doet u met de knop [Submit] onderaan dit formulier. Als u twee scrollbalken heeft, verschuif ze dan beide om onderaan uit te komen.

Het project Ze denken dat ik rondkom is een particulier initiatief om te onderzoeken hoe het staat met armoedebeleving in Nederland. Doel is te zorgen dat betrokkenen niet worden vergeten, door de politiek en de rest van Nederland. We verzoeken u eerlijk antwoord te geven, zodat iedereen een reëel beeld krijgt van wat er aan de hand is en welke beleidsdoelen prioriteit hebben.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1-Wat is uw (belangrijkste) bron van  inkomen? *
Wajongers Centraal heeft onderzoek gedaan naar de bestedingsruimte van mensen met een uitkering. Gebleken is dat in deze situatie, na aftrek van vaste lasten (huur, energie, verzekeringen, telefoon), gemiddeld nog € 6,50 over is voor eten, kleding, sporten, hobby's, internet, reizen, medicijnen en het aflossen van (studie)schuld. Deze berekening geldt per DAG en is inclusief toeslagen voor huur, kinderen en zorg. Vakantiegeld wordt buiten beschouwing gelaten omdat dit meestal nodig is als financiële reserve voor andere uitgaven.
2-Hoeveel hebt u in uw huishouden per dag vrij te besteden voor eten, kleding, sporten, hobby's, internet, reizen, medicijnen en het aflossen van (studie)schuld? *
Is uw bestedingsruimte hoger dan € 6,50 dan verzoeken we u nu even dit bedrag te hanteren. Dus bij de rest van de vragen gaat u er vanuit dat u niet meer dan € 6,50 per dag te besteden hebt voor uitgaven die zijn genoemd in de vorige vraag.
3-Vindt u dat een dergelijke financiële positie u weerhoudt van een prettig leven? Kies het antwoord dat het meest op u van toepassing is. *
4-Wat betekent het bezit van geld voor u primair? *
5-Om te kunnen leven van € 6,50 per dag bezuinigt u als EERSTE op ... *
6-Om te kunnen leven van € 6,50 per dag bezuinigt  u als TWEEDE op ... *
7-Stel u moet leven van € 6,50 per dag. Hoe denkt u dan over de volgende stellingen? *
helemaal eens
geneigd tot eens
neutraal
geneigd tot oneens
helemaal oneens
vakantie is belangrijker dan kleding
voor het eten en de kleding die ik koop krijgen boer en fabrieksmedewerker geen eerlijke beloning
geld om mijn huis in te richten heb ik niet meer, ik kan niemand meer ontvangen
in een kroeg hoop ik maar dat anderen trakteren, ik heb geen geld voor consumpties
ik heb geen geld voor hobby's
ik heb geen geld om te sporten
mijn kinderen worden geplaagd omdat hun kleding niet van het juiste merk is
ik heb geen geld voor nieuwe glazen in mijn bril terwijl ik die wel nodig heb om met succes te kunnen solliciteren
reizen is te duur, ik ga de deur niet meer uit
als ik geen geld (meer) heb voor internet, daalt de kans om werk te vinden nog verder
ik kom mensen tegen die door financiële problemen niet genoeg te eten hebben
8-Als u voor de keus staat om te besparen op zorgkosten, wat doet u dan als eerste? *
9-Welke consequenties zou een dagbudget van € 6,50 voor u hebben? *
Geef aan hoe vaak dit voorkomt.
dagelijks
wekelijks
maandelijks
hooguit 1 of enkele keren per jaar
nooit
nooit meer uitgaan, tenzij het mogelijk is anderen te laten betalen (bijv wachten met geven van rondje tot iedereen vertrekt)
nooit meer betalen voor toiletbezoek, dus wildplassen
eten van voedingsmiddelen die de houdbaarheidsdatum gepasseerd zijn
schulden aangaan om lopende uitgaven te dekken
door de stress rond mijn inkomen krijg ik (lichte) psychische klachten
10-Bent u het eens met deze stelling? De regels rond uitkeringen (zoals sollicitatieplicht) kosten wel tijd en geld, terwijl ze niets opleveren. *
11-Over welke van deze vragen maakt u zich het meest zorgen als het gaat om uw  inkomen? *
12-Wist u dat de Wajong een uitkering is voor mensen die voor hun 18e of tijdens hun studietijd arbeidsongeschikt zijn geraakt?(+) *
Na de val van het kabinet Rutte I werd de Wet werken naar vermogen (Wwnv) controversieel verklaard zodat deze pas na de verkiezingen in de Kamer wordt besproken. In de plannen voor deze wet was er sprake van dat de zogenaamde urenbeperking en de loondispensatie voor Wajongers worden aangetast.
13-Maakt u zich zorgen over de gevolgen voor uw inkomen van de Wet werken naar vermogen (Wwnv)?(+)
Clear selection
14-Wat is uw leeftijd? *
15-Wat is de grootte van uw huishouden? *
16-Tot slot ruimte voor uw persoonlijke opmerking. Hier kunt u ook aangeven welke vraag u nog mist in deze enquête.
Invullen van deze vraag is niet verplicht. Wel is het gewenst om kort en respectvol te zijn :-)
Eind enquête
Na het verzenden van uw antwoorden krijgt u nog enkele weblinks met verdere informatie.
Als u klikt op [Submit] worden uw antwoorden opgeslagen.

(+)Toelichting bij vraag 12 en 13.
Deze vragen dateren uit de tijd dat Ze denken dat ik rondkom was aangesloten bij de organisatie Wajongers Centraal. Om de zuiverheid van de uitslag te waarborgen is ervoor gekozen de enquête ongewijzigd te laten.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy