10 клас - Външно оценяване
Тест 2
Клас *
Your answer
Номер в класа *
Your answer
Име и Фамилия *
Your answer
1. Видеофайл с размер 4 905 253 KB може да се съхрани на:
2. След извършено търсене на файлове по определени критерии е показан следният резултат:
Кое от твърденията е вярно?
Кое от твърденията е вярно?
3. Какъв е типът на данните, съхранени в HTML файл:
4. Кое от долните определения описва операционна система?
5. За търсене и извличане на информация по определен критерий в база данни се използва:
6. Кое от следните твърдения най-точно описва бисквитките (Cookies)?
7. Какво включва организирането на онлайн гражданско общество:
8. Командите за управление на робот са: движение с брой стъпки или направление на движението. Например: НАПРЕД 10 означава да се придвижи напред 10 стъпки, НАЗАД 5 – прави 5 стъпки назад, НАЛЯВО 90 - обръща се наляво на 90°, НАДЯСНО 90 – обръща се надясно на 90°. Написана е следната програма: НАПРЕД 10; НАЛЯВО 90; НАПРЕД 10; НАПРЕД 10; НАДЯСНО 90; НАПРЕД 10; НАДЯСНО 90; НАПРЕД 10; НАДЯСНО 90; НАПРЕД 20; НАДЯСНО 90; НАПРЕД 10. Каква следа е оставил роботът, ако в началото е бил обърнат така, както е на рисунката?
Captionless Image
9. Компресирането със загуба на данни може да се използва при:
10. Кой от компонентите е означен с цифрата 3?
Captionless Image
11. За отчитането на Вашите дейности по зададен проект е необходимо да се изпрати файл с Вашия отчет до координаторите по проекта:
Captionless Image
12. В тази задача има два правилни отговора. Искате да споделите със съучениците си 50 снимки, които сте заснели през ваканцията. Снимките са с високо качество и всяка от тях е с големина поне 5 МВ. Кои от изброените действия са най-удачни за тази цел?
13. В тази задача има два правилни отговора. Зададени са следните настройки на антивирусната програма на вашия компютър.
Какво ще се случи, ако отворите файл, получен по електронната поща?
Какво ще се случи, ако отворите файл, получен по електронната поща?
14. В тази задача има два правилни отговора. В пощенска кутия е получено следното съобщение:
Кои от действията следва да бъдат предприети, за да се гарантира защитата на данните и дигиталната идентичност на получателя на електронното писмо?
Кои от действията следва да бъдат предприети, за да се гарантира защитата на данните и дигиталната идентичност на получателя на електронното писмо?
15. В тази задача има два правилни отговора. При задаване на парола за достъп до онлайн приложение е добре тя да гарантира да бъде трудна за откриване от неоторизирани потребители. По какъв начин може да се постигне това?
16. В тази задача има два правилни отговора. При преглед на информацията след проведено от Вас търсене в интернет, Вие получавате съобщение в браузъра, че Вашият компютър е с проблемни настройки. В това съобщение Ви се предлага инсталиране на допълнителна помощна програма за решаването на тези конфигурационни проблеми, както и за отстраняването на засечени вируси във Вашия компютър. Какви действия ще предприемете?
17. В тази задача има два правилни отговора. Кои от изброените правила осигуряват комфортна и безопасна среда за здравето на човека при работа с компютър:
18. Въведете от клавиатурата стойността, която ще се получи в клетка E8 от електронната таблица след прилагане на зададената формула, ако тази клетка е форматирана като число с 0 цифри след десетичния знак.
Captionless Image
19. Даден е фрагмент от електронна таблица, в която клетките от втория ред се изчисляват по показания начин.
Кое число трябва да бъде записано в клетката В1, за да има съответствие между таблицата и диаграмата, построена по стойностите от диапазона клетки A2:D2?  
Въведете от клавиатурата отговора в текстовото поле.
Кое число трябва да бъде записано в клетката В1, за да има съответствие между таблицата и диаграмата, построена по стойностите от диапазона клетки A2:D2?
Въведете от клавиатурата отговора в текстовото поле.
20. Определете стойността на променливата c след изпълнение на следния фрагмент от програма, записана на псевдокод: a := 40; b := 80; b := - a - 2 * b; Ако a < b то c := b – a, в противен случай c := a - 2 * b.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms