Кандидатстване за обмен - 2017/2018 Application form, exchange season 2017/2018
Уважаеми колеги,

Това е регистрационната бланка, която всеки желаещ да участва в обменните програми за сезон 2016/2017 трябва да попълни.Бланката съдържа въпроси относно личните ви данни (курс, университет и т.н), желани държави, успех от предходната година (като задължително трябва да прикачите документ подписан и подпечатан от университета, който удостоверява попълнения успех), научна дейност (в тази графа е необходимо опишете сертификатите и научните си разработки ), да опишете сертификати за владеене на език, заемане на длъжност на национално или локално ниво(ако имате),позиция в ИФМСА , международни събития и срещи към ИФМСА. Документите Ви трябва да бъдат изпратени на официалния емайл за кандидатсване exchanges@amsbulgaria.net .
Ако имате някакви въпроси можете да се обърнете към нас на e-mail: exchanges.amsbulgaria@gmail.com
Повече информация и необходими документи за кандидатстване може да намерите в раздел ОБМЕНИ
Благодарим Ви за участието!
КРАЕН СРОК: 13.12.2016 23.59!!!

Dear colleagues ,
This is the application form which everyone ,who wants to take part in the exchanges for season 2017/2018, must fill. The form contains questions regarding your personal information (year of study, university etc.), your preferred countries, average marks from the previous two semesters (the document must be attached and signed by the university, which authenticates the average mark), scientific activity (you must describe your certificates for congresses,schools and so on), language certificate (you must describe the language certificate), your position on a local or national level in ASMB(if you have one), position in IFMSA, certificates from international events and meetings from IFMSA. Your documents must be scanned and sent to the official email exchanges@amsbulgaria.net .
If you have any questions don’t hesitate to contact us at exchanges.amsbulgaria@gmail.com .
More information about the documents required you can find in the section ОБМЕНИ
Thank you for your participation!
DEADLINE: 13.12.2016 23.59!!!

Име Презиме и Фамилия Name
Your answer
Университет Medical student in:
Пол (Gender)
Завършен курс Finished course of education
Телефон за връзка Phone number
Your answer
Email за връзка Primary email
Your answer
алтернативен Email за връзка Alternative email
Your answer
Успех от предходната година (предходните два семестъра) (GPA (past two semesters)
Your answer
Участвали ли сте в обменните програми на АСМБ Have you participated in the exchange program of the AMSB
Ако - да, изпратете сертификата на email: exchanges.amsbulgaria@gmail.com (If yes, please send your to certificate to our email: exchanges.amsbulgaria@gmail.com )
Заемате ли позиция в АСМБ на национално ниво? Do you have a position on a national level?
Ако - да, моля отбележете (If yes, please select which one)
Заемате ли позиция в АСМБ на локално ниво Do you have a position on a local level?
Ако - да, моля отбележете (If yes, please select which one)
Позиция в ИФМСА, Международни събития и срещи към ИФМСА Position in IFMSA,International events and meetings from IFMSA
Моля опишете сертификатите, ако нямате нито едно напишете "Нямам" (Please describe the certificates, If you have none just write "None")
Your answer
Владеене на език (Language knowledge)
Моля, опишете сертификатите Ви за език и ги изпратете на email: exchanges.amsbulgaria@gmail.com ( Please list and describe the language certificates you have acquired and send them to our email: exchanges.amsbulgaria@gmail.com)
Your answer
Научна дейност в периода: 01.11.2014 до 31.10.2016 Research and science activity for the period: 01.11.2014 to 31.10.2016
Моля, опишете сертификатите Ви за научна дейност и ги изпратете на посочения имейл за документи: exchanges.amsbulgaria@gmail.com (Please, list and describe your research and science activity for the period and send them to our email: exchanges.amsbulgaria@gmail.com )
Your answer
Моля опишете всички други документи, които ще изпратите на email: exchanges.amsbulgaria@gmail.com Please list all other document you will be sending to our email: exchanges.amsbulgaria@gmail.com
Списъка трябва да изглежда така: 1. Сертификат за ..... 2. Сертификат за ...... и т.н. (The list must look like this : 1. Certificate for.... 2. Certificate for .... and so on)
Your answer
Желание 1 (1- st wish )
Желание 2 ( 2-nd wish)
Желание 3 ( 3-rd wish )
Желание 4 (4-th wish)
Желание 5 ( 5-th wish )
Документите Ви трябва да се сканирате и да се изпратят на емайл exchanges.amsbulgaria@gmail.com Your documents must be scanned and sent to the following email exchanges.amsbulgaria@gmail.com
КРАЕН СРОК - 13.12.2016 23.59!!! (DEADLINE -13.12.2016)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms