FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
Nazwa organizacji *
Your answer
Imię i nazwisko *
Your answer
E-mail kontaktowy *
Your answer
Telefon kontaktowy *
Your answer
Dieta *
Czy będzie Pan/Pani korzystał/a z noclegu w trakcie Forum?
Czy chcą Państwo skorzystać z autobusu konferencyjnego (bezpłatny, o 11:00 spod dworca PKS i PKP na miejsce konferencji)? *
Czy chcą Państwo skorzystać z naszego autobusu konferencyjnego powrotnego o 14:45? (Z miejsca konferencji na dworzec PKS i PKP w Kołobrzegu). *
Czy chcą Państwo skorzystać z opieki nad osobą zależną (w tym dzieckiem) w czasie konferencji? *
Potwierdzam, że od min. 12 miesięcy jestem związany/związana z organizacją pozarządową wpisaną powyżej (jako członek/członkini lub pracownik/czka lub wolontariusz/ka) *
Oświadczenie
1) Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
2) Przetwarzanie moich danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 – dane osobowe są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
3) Moje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Wzmacnianie potencjału zachodniopomorskich ekspertów ds. stanowienia prawa”, w szczególności potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w ramach PO WER.
4) Mogę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl.
5) Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projektu.
6) Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
*
Dziękujemy za zgłoszenie!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service