ร่วมส่งข้อความ เพื่อเป็นตัวเลือกข้อความบนการ์ดในช่อดอกไม้เพื่อ Girls' Generation

รายละเอียด 3. ช่อดอกไม้เพื่อ Girls' Generation
http://forums.soshifanclub.com/index.php?showtopic=84202
    This is a required question