Dotazník pro obyvatele - Program rozvoje městyse Tištín
Vážení spoluobčané,
náš městys se zapojil do projektu „Obnova a rozvoj života na venkově“, v rámci kterého je i tento dotazník. Obracíme se na Vás s otázkami, které nás zajímají, a Vaše odpovědi nám pomohou určit, kterým směrem se ubírat při rozhodování v jednotlivých oblastech. Rádi přivítáme i věcné připomínky k jiným problémům, které jsme zde nepodchytili. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad k rozhodování v rámci projektu a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. Ukončení dotazníkového šetření je 15.6.2020. Výsledky dotazníku budou uveřejněny na webových stránkách městyse a na besedě s občany Tištína.Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.
Městys Tištín

1. Jak se Vám v Tištíně žije? *
2. Co by se mělo v Tištíně zlepšit? (vyberte maximálně 3 možnosti) *
Required
3. Co Vám v Tištíně schází?
Your answer
4. Jaké služby Vám v Tištíně schází?
Your answer
5. Jak hodnotíte dostupnost městyse veřejnou dopravou? *
6. Pokud máte k veřejné dopravě výhrady, napište jaké:
Your answer
7. Má městys investovat do: *
ano
ne
nevím
a) demolicí starých objektů?
b) víceúčelového hřiště?
c) dětského hřiště?
d) nájemního bydlení?
e) hasičské zbrojnice?
f) rekonstrukce místních komunikací?
g) rozšíření hřbitova?
h) zkvalitňování zeleně?
ch) nabídky stavebních míst?
i) péče o seniory?
8. Jste spokojení s poskytováním informací? *
ano
ne
nevím
a) zpravodajem?
b) obecním rozhlasem?
c) webovými stránkami obce?
9. Péče o veřejnou zeleň je? *
10. Jak jste spokojeni s… Každý bod oznámkujte jako ve škole známkami 1–5 dle toho, jak jste s ním spokojeni: *
1
2
3
4
5
nevím
a) s realizací projektů v Tištíně?
b) kvalitou ovzduší v Tištíně?
c) kvalitou zimní údržby komunikací?
d) dostupností volnočasových aktivit?
e) dostupností služeb?
f) se vzhledem vývěsek po obci?
g) přístupem pracovníků na OÚ?
11. Pokud Vám nevyhovuje kvalita místních komunikací, chodníků, napište kde (které ulice):
Your answer
12. Pokud máte výhrady k třídění odpadu, napište je (např. stávající skladba a počet velkoobjemových nádob na tříděný odpad, další místa pro umístění kontejnerů, zrušení stávajícího místa na kontejnery, z jakého důvodu apod.).
Your answer
13. Jste: *
14. Váš věk: *
15. V městysi: *
16. Máte v Tištíně trvalé bydliště? *
17. Typ Vaší domácnosti *
18. Vaše další náměty, připomínky, komentáře:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy