Czy jestem zgodny z przepisami o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy?
W 2018 r. weszła w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Czy twoje przedsiębiorstwo jest zgodne z tymi przepisami?
Zaznacz, jaki typ podmiotu reprezentujesz? *
Ustawa przewiduje, szeroki krąg podmiotów podlegających pod przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy, poniżej kilka przykładów.
Required
Czy mam wyznaczoną osobę odpowiedzialną za AML? *
Jeśli przedsiębiorstwo, które reprezentujesz podlega pod ustawę powinieneś mieć wyznaczoną osobę lub osoby zajmujące się przestrzeganiem prawa w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Czy posiadam wewnętrzną procedurę AML? *
Taka wewnętrzna procedura powinna określać zasady jakimi będą kierować się pracownicy twojej organizacji aby zapobiegać praniu pieniędzy.
Czy mam procedurę anonimowego zgłaszania podejrzeń AML? *
Jednym z nowych obowiązków jest umożliwienie pracownikom składania anonimowych zawiadomień o sytuacjach mogących świadczyć o praniu pieniędzy.
Czy prowadzę bieżącą analizę klientów zgodnie z ustawą AML? *
Jednym z podstawowych obowiązków jest prowadzenie stałej analizy ryzyka w której pod uwagę bierze się klientów, produkty i usługi oraz inne okoliczności obiektywnie podnoszące lub obniżające ryzyko prania pieniędzy.
Czy posiadam mechanizmy identyfikacji i akceptacji osób z wysokim ryzykiem AML oraz PEP? *
W przypadku klientów wysokiego ryzyka oraz osób zajmujących eksponowane stanowisko polityczne (PEP) należy zachować szczególną ostrożność i podjąć odpowiednie środki bezpieczeństwa finansowego, aby zapobiec sytuacjom w których za pośrednictwem twojego przedsiębiorstwa do obrotu mogłyby zostać wprowadzone środki pochodzące z przestępstwa.
Wiem kiedy i jak zgłosić transakcję do GIIF *
Ustawa przewiduje kilka procedur zgłaszania podejrzanych transakcji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej lub do Prokuratury.
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy