Đặt sách Thực Hành Học Máy, Tập 1 (Phiên bản sách điện tử)
Độc giả thân mến,

Chúng tôi đang trong quá trình chuẩn bị cho đợt phát hành Bộ sách Thực hành Học Máy với Scikit-Learn, Keras & TensorFlow sắp tới.

Mời bạn quay lại https://handson-ml.mlbvn.org/ trong thời gian tới nhé.

Thân mến,
Nhóm Dịch thuật Machine Learning Cơ Bản
This form was created inside of MLBVN Foundation. Report Abuse