Κοινωνική αποδοχή της αποκατάστασης θαλάσσιων οικοσυστημάτων: Ερωτηματολόγιο προς τα ενδιαφερόμενα μέρη/φορείς
ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ MERCES?
Το ευρωπαϊκό έργο MERCES Marine Ecosystem Restoration – Αποκατάσταση Οικοσυστημάτων στις Θάλασσες της Ευρώπης χρηματοδοτείται από την EE στα πλαίσια των δράσεων για την Έρευνα και την Καινοτομία (H2020) και θα διαρκέσει μέχρι και το Μάιο του 2020. Στο MERCES συμμετέχουν 28 φορείς (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις) αντιπροσωπεύοντας 16 διαφορετικές χώρες και όλες τις Ευρωπαϊκές θάλασσες. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο σύνδεσμο http://www.merces-project.eu/

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ/ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες ασκούν πολλές και διαφορετικές πιέσεις στο περιβάλλον και ως εκ τούτου έχουν αναπτυχθεί διάφορες διεθνείς, ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές με στόχο την προστασία τουλάχιστον ενός μέρους των θαλάσσιων οικοσυστημάτων. Για παράδειγμα, υπάρχει ένας στόχος για την προστασία του 10% των θαλασσών (συνολικά ή εστιάζοντας σε επιλεγμένα οικοσυστήματα) μέσω ενός δικτύου Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών (ΘΠΠ). Πιο πρόσφατα, προτείνεται η αποκατάσταση του 15% των οικοσυστημάτων που έχουν υποστεί βλάβη ώστε να υποβοηθηθεί η ανάκαμψή τους.

Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ MERCES
Σκοπός: η καταγραφή απόψεων ποικίλων ενδιαφερόμενων μερών/φορέων στην Ελλάδα σχετικά με την αποδοχή της αποκατάστασης των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, καθώς και των προτιμήσεών τους σε τρόπους υλοποίησής της.

Ομάδες: βασικοί ενδιαφερόμενοι φορείς/κοινωνικοί τομείς που συνδέονται με το θαλάσσιο περιβάλλον και την προστασία (για παράδειγμα, τομείς αλιείας, υδατοκαλλιεργειών, τουρισμού, λιμεναρχεία, καταδυτικές επιχειρήσεις, περιβαλλοντικές ΜΚΟ, έρευνα, εκπαίδευση, υπουργεία, περιφέρειες, διευθύνσεις αλιείας, τοπική αυτοδιοίκηση, ερασιτεχνική αλιεία, κ.ά.).

Ερωτηματολόγιο: είναι ένα σύντομο ερωτηματολόγιο, περίπου 15 λεπτά, με εύκολες και γρήγορες ερωτήσεις του τύπου «συμφωνώ/διαφωνώ».

Ανωνυμία: το ερωτηματολόγιο είναι ανώνυμο, δεν απαιτούνται ονόματα ή ηλεκτρονικές διευθύνσεις και οι απαντήσεις δεν μπορούν να συνδεθούν με τους συμμετέχοντες στην έρευνα – επομένως, η ανωνυμία των πληροφοριών είναι εγγυημένη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας παρουσίασης και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων. H μελέτη αυτή εφαρμόζει πλήρως τον Κανονισμό (ΕΕ)2016/679 περί προστασίας ευαίσθητων και προσωπικών δεδομενων.

Στοιχεία επικοινωνίας: Για ερωτήσεις και επιπλέον σχόλια επικοινωνήστε με τη Νάντια Παπαδοπούλου, Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, ΕΛΚΕΘΕ, nadiapap@hcmr.gr

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 20/03/2018

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms