Formularz zgłoszeniowy
Ultramaraton Pilicą 113 km.
"Z Nurtem Niepodległości" na trasie Tomaszów Maz. – Warka.
05-07.10.2018, Rzeka Pilica, Tomaszów Maz - Warka.
Email address *
Nazwisko *
Your answer
Imię *
Your answer
Adres zamieszkania *
Your answer
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
Kategoria Wiekowa *
Required
Kategoria *
Required
Imię i nazwisko partnera/partnerki (w przypadku kategorii T-2K, T-2M, T-2Mix, C-2K, C-2M, C-2Mix *
Your answer
Na podany w formularzu adres e-mailu, zostanie wysłane potwierdzenie wypełnienia formularza. Informacja o wpisaniu na listę startową zostanie wysłana w osobnym e-mailu.
Program i regulamin I Ultramaraton Pilicą 113 km Z Nurtem Niepodległości na trasie Tomaszów Mazowiecki – Warka

Termin i miejsce:
05-07.10.2018, Tomaszów Mazowiecki, Warka, rzeka Pilica.

Organizatorzy Ultramaratonu:
Klub Sportowy AMBER w Tomaszowie Mazowieckim
Klub Kajakowy KOREK Warka
Partnerzy i sponsorzy: Polski Związek Kajakowy, Urząd Miasta w Tomaszowie Mazowieckim; Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim; Urząd Gminy Inowłódz, Urząd Miasta Nowe Miasto nad Pilicą, Urząd Miasta Białobrzegi, Urząd Miasta Warka, Kazyak Designs, Polyak Zbigniew Tyka, Kajakowcy.pl, Kanokajaki.pl, Tuszyńscy - miody z tradycjami, Planeta Odżywek Tomaszów Maz., TeoNET Tomaszów Maz., Cukiernia Filip Tomaszów Maz., Kemping nad Pilicą, NadPilice.pl.
Cele maratonu: Włączenie środowiska kajakowego w świętowanie odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości. Wypromowanie długodystansowych biegów kajakowych jako jednej z form turystyki i sportu kajakowego. Podniesienie sprawności fizycznej, utrzymanie dobrego stanu zdrowia nie tylko fizycznego, ale także psychicznego wśród uczestników.


Kierownictwo maratonu:
Komandor – Michał Kurpios
Sędzia Główny – Iza Książek

Program Ultramaratonu
Piątek (05.10.2018)

14:00-23:00 Przyjazd uczestników do Tomaszowa Mazowieckiego – Przystań Amber, ul. PCK 2/4, weryfikacja uczestników, wydawanie numerów startowych, omówienie regulaminu i warunków Ultramaratonu.

Sobota (06.10.2018)

6:00 Przygotowanie do startu, rozgrzewka, uroczyste otwarcie Utramaratonu na terenie Przystani Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim
6:30 Start do ultramaratonu
13:30 Punkt kontrolny i limit czasowy w Nowym Mieście nad Pilicą po 50 km
15:30 Punkt kontrolny i limit czasowy w Białobrzegach po 84 km
18:30 Zamknięcie mety wyścigu w Warce Przystań Kajakowa NadPilice.pl
19:00 Posiłek na terenie Kempingu nad Pilicą w Warce
20:00 Wręczenie nagród oraz spotkanie z władzami miasta na terenie Kemping nad Pilicą w Warce
21:00 Wieczór integracyjny

Niedziela (07.10.2018)

10:00 Powrót do Tomaszowa Mazowieckiego
14:00 Zakończenie imprezy

Regulamin Ultramaratonu na Pilicy

1. Maraton rozgrywany jest na kajakach turystycznych - nie węższych niż 46 cm.
2. Maraton rozgrywany jest w dwóch kategoriach wiekowych:
- Senior – rocznik 1959 i późniejsze,
- Masters – rocznik 1958 i wcześniejsze.
3. Klasyfikacja indywidualna: T-1K, T-2K, T-1M, T-2M, T-2MIX, C-2K, C–2M,
C– 2MIX
4. Kategorię tworzą minimum 3 osady. W przypadku braku minimalnej liczby osad
w danej kategorii istnieje możliwość startu w kategorii wyższej.
5. O zajętym miejscu w klasyfikacji indywidualnej decyduje czas uzyskany na mecie ultramaratonu.
6. Klasyfikacja drużynowa: drużynę tworzy minimum 5 osad.
7. O zajętym miejscu w klasyfikacji drużynowej decyduje suma punktów zdobytych przez trzy najlepsze osady tworzące drużynę.
Punkty przyznawane za zajęte miejsca:
I miejsce – 100 pkt
II miejsce – 90 pkt
III miejsce – 80 pkt

W przypadku uzyskania przez dwie lub więcej drużyn tej samej liczby punktów,
o miejscu w klasyfikacji decyduje suma punktów obliczona z uwzględnieniem kolejnych osad tworzących te drużyny:
IV miejsce – 75
V miejsce – 70
VI miejsce – 65
kolejne o 5 mniej

8. Ultramaraton odbywa się na rzece Pilicy i nie obejmuje przenosek,
a pokonywanie trasy maratonu przenosząc kajak jest zabronione.
9. Start maratonu - KS Amber Tomaszów Mazowiecki; meta maratonu - Warka, Przystań NadPilice.pl. Długość Ultramaratonu ,113km.
10. Forma startu będzie uzależniona od ilość zgłoszonych osad oraz warunków atmosferycznych, o formie startu poinformuje uczestników Sędzia Główny.
11. Ultramaraton obejmuje obowiązkowe punkty kontrolne:
- 1 pkt kontrolny – 50 km maratonu w Nowym Mieście nad Pilicą,
- 2 pkt kontrolny – 84 km maratonu w Białobrzegach.
12. Na punktach kontrolnych ustalone są limity czasowe, a dopłynięcie do punktu kontrolnego w czasie dłuższym niż dopuszczalny limit czasowy wiąże się
z koniecznością zejścia zawodnika z wody. W zaistniałej sytuacji zabrania się kontynuowania maratonu “ na własną odpowiedzialność”.
13. Na punktach kontrolnych obowiązuje nakaz zgłaszania sędziom numeru startowego osady. Istnieje również możliwość uzyskania pomocy w nagłych przypadkach oraz zaopatrzenia w napoje i prowiant.
14. Przekroczenie linii mety po jej zamknięciu jest równoznaczne z dyskwalifikacją zawodnika z klasyfikacji indywidualnej i drużynowej.
15. Ultramaraton odbywa się na zasadach koleżeńskiej rywalizacji, w duchu zasady fair play. Skargi i protesty nie będą przyjmowane.
16. Zawodnicy są zobowiązani do udzielenia pomocy innemu uczestnikowi ultramaratonu w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. (w zakresie własnych umiejętności i doświadczenia).
17. Jakakolwiek wymiana łodzi w trakcie wyścigu jest niedozwolona - nawet pomiędzy zawodnikami tej samej drużyny. Wymiana łodzi skutkuje dyskwalifikacją zawodników z rywalizacji indywidualnej i drużynowej.
18. Pomoc zawodnikowi z zewnątrz jest dozwolona jedynie w szczególnych przypadkach.
19. Dozwolona jest pomoc wzajemna między zawodnikami.
20. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje Sędzia Główny powołując się na regulamin PZKaj.
21. Każdy z uczestników wyścigu otrzymuje okolicznościowy medal, a zdobywcy trzech pierwszych miejsc w każdej kategorii medal oraz nagrody rzeczowe.
22. Wśród zawodników, którzy ukończą maraton losowany będzie kajak Stinger S.

Warunki uczestnictwa:
1. Ukończone 18 lat. Osoby niepełnoletnie płyną pod opieką rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo.
2. Uczestnicy biorą udział w maratonie na własną odpowiedzialność, a wyrazem przyjęcia powyższego warunku jest własnoręczny podpis na karcie zgłoszenia.
3. Wszyscy uczestnicy płyną w nałożonych kamizelkach asekuracyjnych.
4. Zawodnicy przez cały czas trwania maratonu mają obowiązek posiadania włączonego telefonu komórkowego i posiadania numeru telefonicznego do koordynatora ekipy asekuracyjnej, który zostanie podany na odprawie, w dniu 5.10.2018 r.
5. Podczas startu wymagane jest posiadanie sprawnej latarki - czołówki.
6. Każdy kajak musi posiadać odpowiednią wyporność, utrzymującą łódź na powierzchni wody, nawet po wypełnieniu jej wodą.
7. O zakwalifikowaniu zawodnika do udziału w ultramaratonie decyduje Komandor.
8. Opłacenie wpisowego jest warunkiem dopuszczenia do startu.
9. Wpisowe będzie zwrócone tylko w sytuacji nie zakwalifikowania zawodnika na listę startową.
10. W przypadku nie przybycia na start wpisowe nie podlega zwrotowi.

Postanowienia końcowe:
1. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia sprzętu, które mogą się wydarzyć podczas zawodów.
2. Dojazd i odjazd z Tomaszowa Mazowieckiego oraz zakwaterowanie
w Tomaszowie Mazowieckim i w Warce odbywa się na koszt własny uczestników. Proponowane bazy noclegowe: KS Amber Tomaszów Mazowiecki tel. 44 724 26 21, Kemping nad Pilicą, kontakt do rezerwacji noclegu - Agnieszka Kurowska tel. 503190003.
3. Organizator zastrzega sobie prawo skrócenia trasy ultramaratonu
w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych uczestników wyłącznie na potrzeby przeprowadzenia imprezy.

Zgłoszenia
Termin zgłoszeń: 04.10.2018 r.
Zgłoszenie poprzez formularz: https://goo.gl/forms/KxhsM5YjNpANHaLT2
Wysokość opłaty startowej: 100,- zł
Wpłaty należy dokonać na konto: Klub Sportowy Amber
nr 50114020170000410211288562

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
• ubezpieczenie od NNW,
• pomoc ekipy asekuracyjnej,
• gorący posiłek na mecie maratonu w Warce,
• poczęstunek podczas wieczoru integracyjnego,
• prowiant na trasie Ultramaratonu,
• transport powrotny osób i sprzętu na miejsce startu do Tomaszowa Maz.,
• medale dla uczestników zawodów,
• puchary i nagrody dla najlepszych zawodników,
• okolicznościową koszulkę,
• opis regionu i trasy,
• pamiątki.

Dodatkowych informacji udziela:
Michał Kurpios tel: 609640650

Moje uwagi/pytania:
Your answer
Zapoznałem się z regulaminem *
Required
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms