Medicina, pravo & družba 2019
Dobrodošli v spletni prijavi na 28. posvet Medicina, pravo & družba, na temo: Globalizacija medicine v 21. stoletju, ki bo 29. in 30. marca 2019, v Mariboru, Velika dvorana Univerze v Mariboru.

Več o programu na: https://pf.um.si/dogodki/medicina-pravo-in-druzba/

Prijavnica za posvet
Ime *
Your answer
Priimek *
Your answer
Organizacija *
Your answer
Naslov za pošiljanje računa
Your answer
Področje s katerega prihajate (medicina, pravo, drugo): *
Status: *
Član Zdravniškega društva ali Pravniškega društva Maribor:
Elektronska pošta: *
Your answer
Družabnega srečanja, ki bo v petek, 29. 3. 2019, ob 20. uri, se bom udeležil:
Kotizacija: 150 EUR + 22% DDV (183 EUR z vključenim DDV).
Kotizacija vključuje obisk predavanj, pisno gradivo (zbornik), osvežitev med odmori in petkovo družabno srečanje.

Kotizacije so oproščeni upokojeni člani Zdravniškega društva Maribor in Pravniškega društva Maribor ter študenti prava, medicine in zdravstvene nege.
 
Kotizacijo nakažite na transakcijski račun:
Univerza v Mariboru, Pravna fakulteta, Mladinska ulica 9, 200 Maribor
Št. TRR: SI56 0110 0609 0122 141
Sklic: 6509 (obvezno navedite sklic)

Splošna izjava
UM PF vse posredovane osebne podatke obdeluje in varuje v skladu z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4. 5. 2016, str. 1–88) in nacionalne zakonodaje, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
Organizator dogodka se zavezuje, da bo kot poslovno skrivnost hranil vse osebne podatke pridobljene s prijavo na dogodke (imena, elektronske naslove…). Z njimi bodo ravnale le pooblaščene osebe organizatorja. Uporabnik, ki se prijavi na dogodek dovoljuje uporabo svojih osebnih podatkov za namene izdelave potrdila o udeležbi ter za pripravo liste prisotnosti na dogodku.

Uporaba elektronskih naslovov uporabnikov
Uporabnik, ki se prijavi na dogodek dovoljuje uporabo svojega elektronskega naslova za namene obveščanja o dogodku, na katerega se je prijavil, za opomnik preko elektronske pošte o prijavi na dogodek ter za potrdilo o morebitni odjavi z dogodka preko elektronske pošte. Uporabnik, ki je na seznamu za obveščanje po elektronski pošti, se lahko s tega seznama odjavi tako, da pošlje sporočilo na elektronski naslov dekanat.pf@um.si, da ne želi več prejemati obvestil.

Uporaba posnetkov in fotografij posnetih na dogodkih
Vsak udeleženec dogodka soglaša s podpisom na »Listi prisotnosti« in s prijavo na dogodek, da se dogodek fotografira, snema in predvaja, ter da se fotografije in posnetki lahko uporabijo za javno objavo na spletnih straneh Univerze v Mariboru, Pravne fakultete ter socialnih omrežjih Univerze v Mariboru, Pravne fakultete.

Prijavljeni na dogodke se zavezujejo, da so vsi podatki, ki so jih vpisali točni, in so odgovorni za njihovo verodostojnost.

Organizator dogodka ni odgovoren za:
- kakršne koli okvare ali izgubo podatkov, ki so posledica napak programske opreme ali strojne opreme, delodajalca ali študenta oziroma diplomanta;
- morebitne poškodbe programske opreme ali računalniške opreme, s katero prijavitelji uporabljajo spletno stran;
- slabo delovanje ali nedelovanje spletne strani, zaradi motenj ali nedelovanja internetnega omrežja;
- motnje delovanja spletne strani, ki so posledica višje sile;
- izgubo dobička ali poslovno škodo, ki bi lahko ali je nastala kot posledica napačnega delovanja ali nedelovanja spletne strani, netočne podatke prijaviteljev na dogodke;
- pozno, pomanjkljivo dostavo ali ne-dostavo elektronskih sporočil; za škodljive posledice neprimerne uporabe vsebin spletne strani.

Reševanje sporov: Za reševanje sporov je pristojno sodišče v Mariboru.

*
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service