Strategia elektromobilności dla Gminy Raszyn na lata 2019-2035
Wypełnienie ankiety zajmie kilka minut, a znaczny sposób pomoże w rzetelnym opracowaniu dokumentu.

Dziękujemy za poświęcony czas !
1. Proszę podać Pani/Pana odległość od miejsca pracy/nauki do miejsca zamieszkania. *
2. Proszę podać najczęstszy cel podróży. *
3. Jaki jest środek transportu, którym najczęściej podróżuje Pani/Pan po terenie Gminy w odległości do 5 km? *
4. Jaki jest środek transportu, którym najczęściej podróżuje Pani/Pan w odległości powyżej 5 km? *
5. Jak często wykorzystuje Pani/Pan publiczny transport zbiorowy (autobusy, pociąg) w celu dojazdów do miejsca pracy/nauki? *
6. Proszę podać, jaki typ silnika posiada Pani/Pan pojazd/pojazdy. *
7. Proszę podać wiek posiadanego pojazdu. *
8. Proszę podać powody podróżowania samochodem prywatnym na terenie Gminy (proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi). *
Required
9. Czy rozważa Pani/Pan zakup elektrycznego środka transportu w perspektywie najbliższych 5 lat? *
10. Jakie korzyści mogłyby Panią/Pana przekonać do zakupu pojazdu elektrycznego? (proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi) *
Required
11. Jakie elementy w zakresie transportu powinny według Pani/Pana zostać wdrożone na terenie Gminy? (proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi) *
Required
12. Jakie elementy w zakresie infrastruktury transportowej powinny według Pani/Pana zostać wdrożone w Gminie? (proszę wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi) *
Required
13. Proszę podać jakie cechy komunikacji autobusowej powinny ulec poprawie, aby zdecydowała się Pani/Pan na zmianę środka transportu z samochodu prywatnego na komunikację publiczną (proszę zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi). *
Required
14. Proszę ocenić (w skali 1-4, gdzie 1-bardzo źle, 4-bardzo dobrze) system transportu autobusowego w obrębie Gminy. *
bardzo źle
źle
dobrze
bardzo dobrze
liczba kursów
skomunikowanie
ceny biletów
poczucie bezpieczeństwa
dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych
dogodna lokalizacja przystanków
15. Proszę podać, w jaki sposób można by poprawić stan elementów transportu publicznego.
a) zmiana trasy przebiegu linii (proszę podać numer linii oraz proponowaną trasę)
Your answer
b) zmiana lokalizacji przystanku (proszę podać nazwę przystanku i proponowaną lokalizację)
Your answer
c) lepsze zsynchronizowanie autobusów (proszę podać numer linii, pomiędzy którymi powinna zostać umożliwiona przesiadka)
Your answer
d) ulepszenie taboru o elementy elektromobilności np. dostęp do Internetu, gniazda ładowania, biletomaty, wyświetlacze informujące o położeniu pojazdu itp.)
Your answer
e) inne (jakie ?)
Your answer
16. Czy zdecydowałaby się Pani/Pan na podróżowanie rowerem, gdyby w mieście wprowadzono np. wypożyczalnie rowerów, prowadzono dalszą rozbudowę ścieżek rowerowych, zamontowano dodatkowe stojaki? *
17. Jakie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych powinny zostać wprowadzone na terenie Gminy (wraz z podaniem lokalizacji). *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy