ĐĂNG KÝ LỄ PHÁT ĐỘNG CUỘC THISINH VIÊN TÀI NĂNG KINH DOANH SỐ 2022 Cám ơn bạn đã quan tâm tới Lễ phát động cuộc thi. Do số lượng đại biểu đăng ký đã vượt quá sức chứa Hội trường A2 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nên Ban tổ chức xin dừng tiếp nhận đăng ký mới. Lễ phát động sẽ được livestream trên các kênh: Fanpage VECOM VecomNet. Trân trọng!
The form ĐĂNG KÝ LỄ PHÁT ĐỘNG CUỘC THISINH VIÊN TÀI NĂNG KINH DOANH SỐ 2022 Cám ơn bạn đã quan tâm tới Lễ phát động cuộc thi. Do số lượng đại biểu đăng ký đã vượt quá sức chứa Hội trường A2 của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nên Ban tổ chức xin dừng tiếp nhận đăng ký mới. Lễ phát động sẽ được livestream trên các kênh: Fanpage VECOM VecomNet. Trân trọng! is no longer accepting responses.
Try contacting the owner of the form if you think this is a mistake.
This form was created inside of Vietnam E-commerce Association. Report Abuse