Festival for alle
"Festival for alle" er en del av Skjærgårds LIVE sin satsning "LIVE for alle" og gjør at vi med støtte fra Bufdir kan gi økonomisk støtte til barn og unge som ellers ikke ville hatt mulighet til å delta på våre festivaler og leirer.


HVEM KAN SØKE STØTTE?
Barn og unge selv, foresatte, barne- og ungdomsledere, og lokallag i Skjærgårds LIVE kan søke støtte fra "Festival for alle" på vegne av barn og unge.

HVA SKAL STØTTEN BRUKES TIL?
Støtte herfra skal gå til å dekke deltakeravgift/festivalbillett, reise, overnatting, mat og/eller utstyr for barn og unge i målgruppen under 26 år i forbindelse med deltakelse på festival/leir i regi av Skjærgårds LIVE og tilhørende lokallag.

Ønsker du støtte til et arrangement i regi av Stiftelsen Skjærgårds (for eks Skjærgårds M&M) kan du søke gjennom ordningen "Skjærgårds for alle". Se www.sgospel.no/sg-for-alle


PERSONVERN
Vi ber om navn, kontaktinformasjon og kontonummer til deg som skriver søknaden for å kunne gi tilbakemelding på søknaden og utbetale støtte. Vi ber om navn, alder, kjønn og kommunetilhørighet på den/de støtten gjelder for å sikre jevn fordeling av støtte og for å kunne evaluere støtteordningen i etterkant. Rapporten vil være anonymisert.
Informasjonen du gir her vil ikke bli brukt til annet enn forvaltning av støtteordningen "Festival for alle".
Les vår personvernerklæring her: www.sglive.no/personvern


For mer informasjon, se sglive.no/live-for-alle
Hvis du har spørsmål, ta kontakt med oss på post@sglive.no.
Email *
Navn *
Navn på deg som skriver søknaden. (Dersom du representerer organisasjon/lokallag/menighet vil du bli bedt om å oppgi denne til slutt i søknaden.)
Mobilnummer *
Til deg som skriver søknaden
Kontonummer for utbetaling *
Vi vil utbetale eventuell pengestøtte til deg som skriver søknaden, eller til organisasjonen/lokallaget/menigheten du representerer.
Jeg søker på vegne av *
Hvis du søker på vegne av barn (eget eller andres), velg alternativ "en annen person" eller "flere personer"
Arrangementet jeg søker støtte til *
Skriv navn på festival eller arrangement det søkes støtte til. Dersom Stiftelsen Skjærgårds står som arrangør må du i stedet søke gjennom ordningen "Skjærgårds for alle", se sgospel.no/sg-for-alle
Sted for arrangementet *
Lokallag, menighet, sted, kommune eller liknende
Dato for arrangementet jeg søker støtte til
Dersom arrangementet går over flere dager, skriv arrangementets første dag
MM
/
DD
/
YYYY
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Skjærgårdsgospel. Report Abuse