Анкетна карта
Анкетното проучване се реализира във връзка с изпълнение на дейностите по проект  „Повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за създаване на благоприятна бизнес среда“ BG05SFOP001-2.025-0041-C01, финансиран от  Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Физическо лице
Clear selection
Физическо лице
18 - 25
26 - 45
46 - 50
над 50
Възраст
Физическо лице
основно
средно
висше
Образование
Представител на МСП
Clear selection
Представител на МСП
ЕТ
ЕООД
АД
Друго
Правна форма
При отговор "Друго", моля посочете
Представител на МСП
Услуги
Производство
Туризъм
Образование
Селско стопанство
Друго
Сфера на основна дейност
При отговор "Друго", моля посочете
Представител на НПО
Clear selection
Представител на НПО
В обществена полза
В частна полза
Правна форма
Представител на НПО
Социална работа
Работа с младежи
Обучение
Граждански права
Друго
Сфера на дейност
При отговор "Друго", моля посочете
Населено място/Община
Населено място от Област Пловдив
Община Пловдив
Населено място
Смятате ли, че има прозрачност при определяне на приоритетите за развитие на Област Пловдив?
Clear selection
Необходимо ли е да се организира информационна кампания/ фокус групи/ тематични срещи за широката общественост при подготовката на Стратегическите документи за развитието на Област Пловдив?
Clear selection
Смятате ли, че Вашата Общината/Областна Администрация изпълнява целите, заложени в Стратегическите документи за развитие на Общината/Областта?
Да
Не
За община
За Областна администрация Пловдив
Clear selection

Има ли достоверен източник за проверка на изпълнението на Стратегическите документи за развитие на Вашата Община/Област Пловдив?

Да
Не
За община
За Областна администрация Пловдив
Clear selection

Съществуват ли форми на мониторинг за изпълнението на заложените показатели за развитието на Област Пловдив?

Clear selection

Смятате ли, че има нужда от граждански контрол при изпълнението на заложените показатели в  Стратегическите документи за развитие на Вашата Община/Област Пловдив?

Да
Не
За община
За Областна администрация Пловдив
Clear selection

Смятате ли, че съществуват благоприятни условия за развитие на бизнес средата на територията на Вашата Община/Област Пловдив?

Да
Не
За община
За Областна администрация Пловдив
Clear selection

Смятате ли, че има изградена добра бизнес инфраструктура на територията на Вашата Община/Област Пловдив?

Да
Не
За община
За Областна администрация Пловдив
Clear selection
Смятате ли, че е необходимо създаването на „Обществен съвет за развитие на бизнеса“ към Областна администрация Пловдив?
Clear selection
Бихте ли взели участие в „Обществен съвет за развитие на бизнеса“?
Clear selection
При отговор "Да", посочете контакти за връзка с Вас.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy